Žaliosios infrastruktūros planavimo metodinė medžiaga ir įrankiai

Žalumo indeksas (angl. Green Space Factor, Green Area Factor) - tai įrankis, naudojamas savivaldybių žaliosios infrastruktūros skatinimo politikoje, padedantis formuoti nekilnojamojo turto projektams skirtus ekologinio efektyvumo, ekosistemų gerinimo reikalavimus. Įrankis yra pateikiamas lentelės-skaičiuoklės forma, kurią vystytojai turi užpildyti prieš statybos leidimo išdavimą.

Įvertindamas įvairius elementus - augmeniją, vandentvarkos elementus ar skirtingus paviršius - pagal jų potencialą teikti tam tikras ekosistemines paslaugas, Žalumo indekso įrankis suteikia jiems skirtingus koeficientus. Projekte numatomi šių elementų kiekiai ir plotai yra dauginami iš jiems suteiktų koeficientų ir, tokiu būdu, atsižvelgiant į viso sklypo plotą ir tam tikras kitas projekto aplinkybes, yra nustatomas projekto surinktas žalumo indekso balas.

Žalumo indeksas pirmą kartą buvo pritaikytas Berlyne, o vėliau paplito ir kituose pasaulio miestuose (Malmėje, Stokholme, Sauthemptone, Londone, Helsinkyje, Sietle, Toronte ir kt.).

Lietuvoje Žalumo indekso įrankis pirmą kartą buvo parengtas „Kurk Lietuvai" programos metu, Aplinkos ministerijoje vykdant projektus Žaliosios infrastruktūros integravimas į miestų planavimą (2020/21 m.) ir Žaliosios infrastruktūros principų taikymas Lietuvos savivaldybėse (2021 m.). Pagrindu pasirinkus Helsinkyje naudotą Žalumo indekso modelį, projekto komanda kartu su įvairių sričių ekspertais pritaikė šį įrankį Lietuvos kontekstui.

Helsinkyje naudotu žalumo indekso modeliu buvo pasirinkta remtis dėl detalios jo struktūros ir taip pat dėl to, kad koeficientų nustatymui naudota įvairių elementų sistema sudaro galimybę juos lanksčiai pritaikyti prie tam tikro miesto ar vietovės aplinkybių. Būtent Helsinkio modelis taip pat buvo pritaikytas mūsų kaimyninėse Latvijoje (Rygoje) ir Estijoje (Tartu).

Žalumo indekso įrankis yra ypač aktualus nustatant sąlygas Lietuvos didmiesčių gyvenamųjų rajonų ir priemiesčių plėtrai bei tankinimui ir galėtų tapti efektyviu žingsniu, sprendžiant šiuo metu vyraujančias žaliosios infrastruktūros kokybės ir kiekio problemas.

Žalumo indekso pristatymasŽalumo indekso apžvalgaAtsisiųsti žalumo indeksą

Atnaujinimo data: 2023-10-03