Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0001 „Visuomenės informavimas apie aplinką“.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-08-29 – 2020-07-30.

Projekto tikslas: didinti gyventojų informuotumą apie aplinką ir jų aplinkosauginį sąmoningumą, keisti ir ugdyti visuomenės mąstymą ir vartojimo kultūrą, skatinti tausiai naudoti turimus išteklius.

Žmogaus veikla, besivystančios technologijos keičia aplinką – daugėja stichinių nelaimių, nyksta augalai, gyvūnai, plonėja ozono sluoksnis, sparčiai senka gamtiniai ištekliai. Kiekvienas žmogus turėtų susimąstyti apie aplinkai daromą žalą ir griebtis kokių nors veiksmų, todėl pirmiausia jis turi būti gerai informuotas.

Projekto esmė – Lietuvos gyventojų informuotumo didinimas, kurio siekiama įgyvendinant visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos klausimais priemones – informacija apie aplinką skleista nacionalinėje televizijoje, internetiniuose naujienų portaluose, socialinė reklama rodyta transporte, lauke ir kine, sukurta elektroninė knygų biblioteka „Gamtosknyga.lt“, rengiamasi išleisti leidinį „Lietuvos raudonoji knyga“.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas“ ir finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Atnaujinimo data: 2023-10-03