2014-2021 m. Norvegijos finansinis mechanizmas

Pagal 2016 m. gegužės 3 d. Europos Sąjungos (toliau – ES), Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystė susitarimus dėl 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – finansiniai mechanizmai) sukūrimo Lietuvai skiriama 117,6 mln. eurų ekonominiams ir socialiniams skirtumams mažinti ir bendradarbiavimui su valstybėmis donorėmis stiprinti. Pagal minėtus ES ir valstybių donorių susitarimus, siekdama panaudoti skirtas lėšas, šalis gavėja su valstybėmis donorėmis sudaro Susitarimų memorandumus, kuriuose nurodomos finansuojamos programos, atsakingos institucijos ir kiti svarbiausi mechanizmų įgyvendinimo šalyje gavėjoje aspektai. 

2018 m. balandžio 24 d. finansų ministras Vilius Šapoka ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Audun Halvorsen pasirašė Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo (originalas anglų kalba) ir Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo(originalas anglų kalba), kuriais sutarta finansuoti 8 programas (taip pat lėšos numatytos šalies gavėjos bei šalių donorių administravimo išlaidoms, Dvišalio bendradarbiavimo fondui).

Detalesnę informaciją apie 2014-2021 m. periodo programas, jų biudžetą, tikslus, atsakingas institucijas ir kontaktinius asmenis rasite svetainėje www.eeagrants.lt.


Kita aktuali informacija:

2014-2021 EEE finansinio mechanizmo reglamentas
http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2014-2021

2014-2021 Norvegijos finansinio mechanizmo reglamentas
http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/Norway-Grants-2014-2021

Atnaujinimo data: 2023-10-03