LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas (galiojanti suvestinė redakcija 2020-08-01)

LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2021-05-01)

LR laukinių augalų ir grybų įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2021-05-01)

LR augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-01)

LR laukinės gyvūnijos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2021-05-01)

Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planas (galiojanti suvestinė redakcija 2023-01-21)

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija (galiojanti suvestinė redakcija 2016-06-02)

Atnaujinimo data: 2023-11-14