Biologinės įvairovės konvencija (angl. Convention on Biological Diversity, toliau – Konvencija) įsigaliojo 1993 m. gruodžio 29 d. Lietuva Konvenciją ratifikavo 1995 m.

Planetos biologinės įvairovės ištekliai yra gyvybiškai svarbūs žmonijos ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Vis dažniau pripažįstama, kad biologinė įvairovė yra neįkainojamas turtas dabarties ir ateities kartoms. Taigi, žmogaus veiklos sukeltas rūšių nykimas kelia rimtą susirūpinimą, kadangi dar niekada nebuvo tokios didelės grėsmės rūšių išlikimui.

Biologinė įvairovė dažniausiai suprantama kaip skirtingos augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų rūšys. Šiuo metu pasaulyje yra aprašyta apie 1,75 mln. rūšių,  dauguma jų – tai maži organizmai, tokie kaip vabzdžiai. Mokslininkų manymu, pasaulyje iš tiesų galėtų būti virš 13 mln. rūšių.

Bioįvairovė taip pat apima genetinius skirtumus tarp tų pačių rūšių organizmų, pavyzdžiui, augalų ar gyvūnų veislės. Genai, chromosomos ir DNR, tai komponentai, kurių skirtumai lemia kiekvienos rūšies ir kiekvieno organizmo unikalumą.

Dar vienas svarbus komponentas – ekosistemų įvairovė. Tai skirtingos buveinės, tokios kaip miškai, šlapynės, kalnai, vandens telkiniai, žemės ūkio plotai, dykumos ir kt. Kiekviena ekosistema susideda iš gyvų organizmų visumos, kurie sąveikauja tarpusavyje ir negyvais aplinkos elementais – oru, vandeniu, saulės energija ir dirvožemiu. Gyvybės formų kombinacija, jų sąveika tarpusavyje ir su juos supančia aplinka ir formuoja mūsų planetą Žemę, unikalią vietą gyventi žmogui, kuri suteikia gamtinius išteklius ir paslaugas, taip palaikydama mūsų gyvenimą.

1992 m. pasaulio lyderių susitikime Rio de Žaneire buvo pasirašyta išsami strategija siekiant darnaus vystymosi – tai reiškia tenkinti savo poreikius užtikrinant, kad paliksime sveiką ir gyvybingą planetą ateities kartoms. Vienas iš pasirašytos strategijos elementų ir buvo Biologinės įvairovės konvencija. Šuo metu tai pamatinis daugumos pasaulio valstybių paktas, nustatantis įsipareigojimus išsaugant gerą planetos ekologinę būklę.

Pagrindiniai Konvencijos siekiai:

1) Biologinės įvairovės apsauga;

2) Darnus biologinės įvairovės komponentų naudojimas;

3) Lygiateisis naudos gaunamos vartojant genetinius išteklius pasidalijimas.

Biologinės įvairovės konvencija   PDF

Biologinės įvairovės konvencija   nuoroda į teisės aktą

Atnaujinimo data: 2023-11-14