Žvėrių ir paukščių, sumedžiotų iki 2022 m. balandžio 15 d., apskaita (2021-2022 metų medžioklės sezonas)

ŽVĖRIŲ IR PAUKŠČIŲ, SUMEDŽIOTŲ IKI 2022 m. balandžio 15 D.,

(2021-2022 m. medžioklės sezonas)

(medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojų pateikti duomenys)

Eil.

Nr.

Rūšies

pavadinimas

Sumedžiota iki 2022 m. balandžio 15 d. (vnt.)

Palyginti su 2020–2021 m. medžioklės sezonu (vnt.)

(+)-padidėjo

(-)-sumažėjo

1.

Briedis

2719

+283

2.

Taurusis elnias

12472

+3424

3.

Stirna

26206

+2556

4.

Danielius

767

+261

5.

Šernas

16885

+5621

6.

Barsukas

630

-154

7.

Bebras

14949

-702

8.

Vilkas

192

+17

9.

Lapė

8632

+614

10.

Mangutas

1520

+118

11.

Paprastasis meškėnas

2

-3

12.

Pilkasis kiškis

2758

+1620

13.

Miškinė kiaunė

134

-13

14.

Akmeninė kiaunė

14

-12

15.

Juodasis šeškas

6

-42

16.

Kanadinė audinė

32

-21

17.

Ondatra

6

-17

18.

Nutrija

25

+18

19.

Paprastasis šakalas

1

-5

20.

Perkūno oželis

6

+1

21.

Slanka

3159

+2519

22.

Didžioji antis

6194

-945

23.

Kuoduotoji antis

15

-37

24.

Rudgalvė kryklė

52

+2

25.

Klykuolė

5

-13

26.

Laukys

40

+36

27.

Želmeninė žąsis

265

+108

28.

Baltakaktė žąsis

30

+26

29.

Keršulis

3

-

30.

Kovas

2

-2

31.

Pilkoji varna

33

+17

32.

Fazanas

3133

+2514

Atnaujinimo data: 2023-11-14