Kokie yra žvejybos leidimai ir kur juos įsigyti ?

Žvejo mėgėjo bilietas – su juo galima žvejoti visuose valstybiniuose neišnuomotuose telkiniuose, kuriuose nevykdoma limituota žvejyba. Įsigyti galima per ALIS (alisas.lt), Perlo terminale, Maxima kasoje.

Leidimas žvejybai  išnuomotame vandens telkinyje – su juo galima žvejoti konkrečiame valstybiniame išnuomotame telkinyje, kuriame nevykdoma limituota žvejyba. Įsigyti galima per ALIS (alisas.lt), arba tiesiai iš nuomininko.

Žvejo mėgėjo kortelė – su ja žvejojama valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama limituota žvejyba. Tokiuose vandens telkiniuose nustatytos specialios žvejybos sąlygos. Įsigyti galima per ALIS (alisas.lt) arba Perlo terminale, Maxima kasoje.

Ar galima nupirkti žvejybos leidimą kitam asmeniui ?

Per ALIS galima nupirkti žvejybos leidimą kitam asmeniui, išskyrus žvejo mėgėjo kortelę lašišoms ir šlakiams. Perlo terminale, Maxima parduotuvėse galima visų tipų leidimus užsakyti kitam asmeniui, nurodžius jo asmens duomenis.

Kur atsisiųsti įsigytą ALIS leidimą ?

Prisijungus prie ALIS (pradinio lango (alisas.lt) viršutiniame dešiniajame kampe spausti „prisijungti“), sau įsigytus leidimus rasite rubrikoje „Mano leidimai“.

Sau arba kitam asmeniui pirktą leidimą galima atsisiųsti https://alisas.lt/permits pasirinkus norimą leidimo tipą ir „Atsisiųsti", - reikės nurodyti leidimo numerį, žvejo vardą ir pavardę.

Ar galima įsigyti leidimą žvejybai keliuose išnuomotame vandens telkiniuose?

Per ALIS įsigytas leidimas įprastai galioja tik viename išnuomotame vandens telkinyje, nebent nuomininkas nustato, kad jis galioja keliuose vandens telkiniuose. Vandens telkinio nuomininkas gali leisti su vienu leidimu žvejoti visuose ar keliuose jo nuomojamuose vandens telkiniuose, dėl tokios galimybės reikėtų susisiekti su nuomininku.

Kur rasti informaciją apie mėgėjų žvejybos leidimų kainas ?

Kainos nustatytos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo 11 str. :

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11BAD851321B/asr

Kaip pasirinkti žvejybos leidimo galiojimo laiką ?

Užsisakant ALIS leidimą, leidimo galiojimo laikas gali būti pasirenkamas valandų tikslumu, jis nurodomas ant leidimo. Leidimų galiojimo pradžią galima pasirinkti nurodant bet kurią einamųjų kalendorinių metų dieną.

Kur kreiptis pametus ar sunaikinus leidimą ?

ALIS visų tipų leidimus galima bet kada atsispausdinti, nes jų duomenys saugomi el. erdvėje, be to nebūtina žvejybos vietoje turėti popierinį ALIS žvejybos leidimą (išskyrus žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai), užtenka žinoti jo numerį ir turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kitų platintojų išduotus leidimus privaloma turėti žvejybos vietoje, pametus ar sunaikinus tokį leidimą, turėtumėte kreiptis į leidimą išdavusį platintoją, kuris išduos dublikatą arba pažymą apie atliktą įmoką, su kuriais galėsite žvejoti.

Kaip įsigyti leidimus užsieniečiams?

Jei užsienio šalies pilietis nesinaudoja Lietuvoje veikiančių bankų paslaugomis, per ALIS žvejybos leidimus jam gali nupirkti Lietuvos pilietis, leidimo užsakymo metu pažymėjęs, kad leidimas bus išduodamas ne Lietuvos Respublikos piliečiui,  tuomet vietoje asmens kodo nurodęs užsieniečio gimimo datą. Užsienio šalių piliečiai taip pat gali įsigyti leidimus Perlo terminale ir Maxima kasoje, jie terminalo operatorei turėtų nurodyti savo gimimo datą, informuoti, kokio leidimo nori, kada pageidauja žvejoti.

Kokio leidimo reikia žvejybai Nemuno deltoje ?

Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje (http://www.nemunodelta.lt/16914/virsutinis/zemelapiai.html)  organizuojama limituota žvejyba, todėl žvejybai reikalinga žvejo mėgėjo kortelė. Per ALIS ją galima įsigyti pasirinkus „L06.1 – žvejo mėgėjo kortelė“, nurodžius vandens telkinį „Nemunas“, žvejybos vietą – Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniai“. Kortelę taip pat galima įsigyti iš kitų platintojų.

Kaip sužinoti ar vandens telkinys išnuomotas ?

Išnuomotų vandens telkinių sąrašą, su informacija, kuriuose vandens telkiniuose organizuojama limituota žvejyba, galite rasti: https://alisas.lt/public-info/L03. Įsigyjant žvejybos leidimą išnuomotam vandens telkiniui (https://alisas.lt/paraiskos/l05_2) ir pasirinkus norimą rajoną, taip pat bus nurodyti jame esantys išnuomoti vandens telkiniai, tačiau nebus nurodyti vandens telkiniai, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, nes juose žvejoti leidžiama tik turint žvejo mėgėjo kortelę.

Kur skelbiama informacija apie išnuomotus vandens telkinius, kuriuose organizuojama limituota žvejyba ?

Tokių telkinių sąrašas ir žvejybos sąlygos skelbiami Aplinkos ministerijos tinklalapyje: http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/zvejyba/megeju-zvejyba/limituota-zvejyba-isnuomotuose-vandens-telkiniuose

Leidimus limituotai žvejybai galima įsigyti alis.am.lt, pasirinkus „L06.1-žvejo mėgėjo kortelė“ (https://alisas.lt/permits/L06.1)  arba tiesiai iš vandens telkinio nuomininko.

Išnuomotų vandens telkinių sąrašą, su informacija, kuriuose vandens telkiniuose organizuojama limituota žvejyba, taip pat galite rasti alisas.lt pasirinkę "Viešoji informacija" ir "L03 leidimų naudoti žvejybos plotą duomenys".

Kur rasti mėgėjų žvejybą reguliuojančius teisės aktus ?

Naujausias teisės aktų redakcijas patogiausia rasti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registre (https://www.e-tar.lt/portal/):

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEC90E6937D4/asr

Limituotos žvejybos reguliavimo tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7471BC0A7964/asr

Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarka:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4569E9FCE23E/asr

Informacija taip pat skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje:

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/zvejyba/megeju-zvejyba

Kas turi nemokamos žvejybos teisę ir kokiuose vandens telkiniuose ?

Nemokamai (be mėgėjų žvejybos leidimų) žvejoti gali:

valstybinio socialinio draudimo pensininkai (negalioja gaunantiems pareigūnų ir karių pensijas);

asmenys su negalia (nedarbingumo lygis nesvarbus, svarbu turėti žvejybos vietoje asmens su negalia pažymėjimą);

asmenys iki 18 m. (žvejybos vietoje reikia asmens dokumentą);

Turintieji nemokamą žvejybos teisę be leidimų gali žvejoti visur, išskyrus privačius dirbtinius vandens telkinius.

Visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose neorganizuojama limituota žvejyba ir privačiuose ežeruose šie asmenys gali žvejoti lygiomis teisėmis, kaip ir įsigiję leidimus asmenys. Vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, gali būti papildomų ribojimų žvejojantiems be žvejo mėgėjo kortelių.

 

Atnaujinimo data: 2023-12-27