Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 46)

2023 m.                                    d.

Baraginės tv. (kodas15050130); 4,4 ha; Marijampolės r. sav.

Alita Pudzinskienė

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint žvejo mėgėjo kortelę (toliau – Kortelė) arba nemokamos žvejybos teisę. Vietos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 0,5 km nuo Baraginės tv. ir asmenims, žvejojantiems ant ledo, leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos (toliau – mėgėjų žvejybos leidimas). Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

2. Išduodamos Kortelės parai, suteikiančios teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 2 lydekas (ne mažesnes kaip 60 cm) ir 2 lynus (ne mažesnius kaip 35 cm). Kol sugaunamas Kortelėje nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. Visus sugautus karpius, baltuosius amūrus ir marguosius plačiakakčius privaloma nedelsiant paleisti atgal į Baraginės tv.

3. Draudžiama žvejoti masalui naudojant gyvą žuvelę.

4. Per metus išduodamų Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Kortelių skaičius – 100 vnt., iš viso per metus išduodama ne daugiau kaip 200 Kortelių. Per parą išduodama ne daugiau kaip 10 Kortelių.

5. Be Kortelių žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji), vietos gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 0,5 km nuo Baraginės tv. (turėdami tai įrodantį dokumentą) ir asmenys, žvejojantys ant ledo.Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, vietos gyventojams ir asmenims, žvejojantiems ant ledo, žvejojantiems be Kortelės, privaloma visas sugautas lydekas, karpius, lynus, baltuosius amūrus ir marguosius plačiakakčius nedelsiant paleisti atgal į Baraginės tv.

6. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Baraginės tv., paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Baraginės tv. pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Kortelių kainas.

2. Vietos gyventojams, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 0,5 km nuo Baraginės tv. ir asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

__________

Atnaujinimo data: 2023-12-28