Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 30)

2023 m.                                   d.

Dovydiškių tvenkinys; kodas 12250300; 28,0 ha; Ukmergės r.

Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugija

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint žvejo mėgėjo kortelę (toliau – Kortelė) arba nemokamos žvejybos teisę.Žvejyba nuo ledo vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų, turint Kortelę, nemokamos žvejybos teisę arba žvejybos ploto naudotojo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

2. Išduodamos Kortelės parai, suteikiančios teisę per parą iš viso sugauti ne daugiau kaip 5 kg lydekų, sterkų, lynų, baltųjų amūrų ir šamų.Kol sugaunamas Kortelėje nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.

3. Per metus išduodamų Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Kortelių skaičius negali viršyti 200 vnt.

4. Žvejyba leidžiama tik specialiai žvejybai įrengtose ir lentelėmis paženklintose vietose ir iš vandens transporto priemonių.

5. Visus sugautus karpius ir mažesnes kaip 55 cm lydekas privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

6. Be Kortelių ir mėgėjų žvejybos leidimų žvejoti gali nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys,kuriems tokia teisė suteikta Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme. Be Kortelės draudžiama naudoti daugiau kaip 1 mėgėjų žvejybos įrankį ir privaloma nedelsiant paleisti visas sugautas lydekas, lynus, sterkus,baltuosius amūrus, šamus ir karpius.

7. Visos sugautos žuvys, kurias būtina paleisti atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.Rekomenduojama paleidžiant baltuosius mūrus ir karpius naudoti minkštą kilimėlį karpiams paguldyti, minkšto audinio graibštą ir antiseptinę priemonę karpių sužeidimams patepti.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas,  Kortelių kainas ir jų platinimo vietą (as).

2. Žvejybai nuo ledo išduoti mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

3. Įrengti ir lentelėmis paženklinti specialias vietas žvejybai.

________

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28