Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR.39)

2019 m. birželio 21 d.

Duokiškio tvenkinys; kodas 12250132; 0,6 ha; Rokiškio r.

 

Virgilijus Kvedaras

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę.Žvejyba nuo ledo vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų, turint Leidimą, nemokamos žvejybos teisę arba žvejybos ploto naudotojo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 2lydekas (ne mažesnes kaip 50 cm), 2 lynus (ne mažesnius kaip 35 cm) ir 2 karpius. Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.

3. Per metus išduodamų Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų skaičius negali viršyti 50 vnt., per parą – 5 vnt.

4. Visus sugautus plačiakakčius ir marguosius amūrus privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

5. Be Leidimų ir mėgėjų žvejybos leidimų žvejoti gali nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be Leidimo,visus sugautus baltuosius amūrus, marguosius plačiakakčius, lydekas ir lynus privalo nedelsiant paleisti atgal į Duokiškio tv.

6. Visos sugautos žuvys, kurias būtina paleisti atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

7. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2019 m. lapkričio 13 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.

2. Žvejybai nuo ledo išduoti mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais

sutinku

_________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministras ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

A. V.

__________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28