Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 59)

2022 m. lapkričio 21 d.

ež. Greiželis (kodas 11040052); 18,5 ha; Trakų r.

Asociacija „Vilniaus karpininkų klubas“

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Nuo ledo leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Per metus išduodama 300, o per parą 10 Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (toliau – ALIS) Leidimų parai, suteikiančių teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką ir 1 lyną. Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį, išskyrus karpius ir baltuosius amūrus, kuriuos privaloma paleisti atgal į vandens telkinį.
3. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir nuo ledo žvejojantys asmenys. Be Leidimų žvejojantys asmenys, įskaitant žvejojančius nuo ledo, privalo paleisti visus sugautus lynus, lydekas, karpius ir baltuosius amūrus.
4. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę.
5. Žvejyba iš vandens transporto priemonių leidžiama turint Leidime žvejybos ploto naudotojo ar jo įgalioto asmens tokią teisę patvirtinantį įrašą.
6. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2023 m. balandžio 21 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Greiželio ežero pakrantėje pastatyti 3 informacines lenteles su vandens telkinio ir žvejybos ploto naudotojo pavadinimais, žvejybos leidimų įsigijimo ir žvejybos sąlygomis ir kita informacija, prireikus lenteles atnaujinti.
2. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

_______

Atnaujinimo data: 2023-12-28