Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 5 )

2023 m.  burželio 14 d.

Gudelių ežeras; kodas 41040030; 272,5 ha; Šiaulių r.

Žvejų klubas „Penki žvejai“

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint žvejo mėgėjo kortelę (toliau – Kortelė) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų reikalavimų.
2. Išduodamos Kortelės parai, savaitei ir metams, suteikiančios teisę per parą sugauti 1 šamą (ne mažesnį kaip 80 cm), 2 karpius (ne mažesnius kaip 55 cm), 2 sterkus (ne mažesnius kaip 50 cm) ir 2 lydekas (ne mažesnes kaip 50 cm). Kol sugaunamas Kortelėje nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
3. Išduodamų Kortelių kiekis neribojamas.
4. Be Kortelių žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be Kortelės, leidžiama žvejoti tik nuo saulės patekėjimo iki jos nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką), visus sugautus šamus, karpius, sterkus ir lydekas privaloma nedelsiant paleisti atgal į Gudelių ež.
5. Draudžiama naudoti masalui žuvelę.
6. Į žvejybą valtimis išplaukti ir sugrįžti leidžiama tik iš įrengtos prieplaukos, pažymėtos informaciniais ženklais.
Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti informacinę (-es) lentelę (-es) su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, Kortelių kainas ir jų platinimo vietą (as).

_______

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28