Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 42)

2019 m.                                       d.

Gylių I tvenkinys (kodas 16050142); 7,80 ha; Raseinių r. sav.

Sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubas „Pagavai–Paleisk“

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų reikalavimų. Nuo saulės nusileidimo iki jos patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) leidžiama žvejoti tik prieš kiekvieną žvejybą informavus žvejybos ploto naudotoją, turint Leidime jo ar jo įgalioto asmens tokią teisę patvirtinantį įrašą. Vietos (Gylių k.) gyventojams leidžiama žvejoti turint žvejybos ploto naudotojo išduotą dvi paras arba mėnesį galiojantį mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 60 cm) ir 1 karpį (ne didesnį kaip 70 cm). Kol sugaunamas leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį, išskyrus karpius ir baltuosius amūrus, kuriuos privaloma nedelsiant paleisti atgal į Gylių I tv.

3. Per parą išduodama ne daugiau kaip 10 Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų (ne daugiau kaip 1000 ALIS Leidimų per metus).

4. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir vietos (Gylių k.) gyventojai, įsigiję mėgėjų žvejybos leidimą. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims ir vietos (Gylių k.) gyventojams, žvejojantiems be Leidimo, visus sugautus karpius ir lydekas privaloma nedelsiant paleisti atgal į Gylių I tv.

5. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Gylių I tv., paleidžiamos nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, vandens telkinio pakrantėje pastatyti 4 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.

2. Vietos (Gylių k.) gyventojams išduoti mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais

sutinku

_________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministras ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

A. V.

__________

Atnaujinimo data: 2023-12-28