Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 7)

2023 m. birželio 12 d.

Ilgio ežeras; kodas 10030314; 26,7 ha; Druskininkų sav.

Žvejų klubas „Karpis“

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejyba vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių bei sąlygų reikalavimų turint žvejo mėgėjo kortelę (toliau – Kortelė) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejyba ant ledo vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų, turint Kortelę, nemokamos žvejybos teisę arba žvejybos ploto naudotojo išduotą dvi paras arba mėnesį galiojantį mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos (toliau – mėgėjų žvejybos leidimas). Nuo saulės nusileidimo iki jos patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) leidžiama žvejoti tik turint Kortelę.
2. Išduodamos Kortelės parai, suteikiančios teisę sugauti 2 lydekas arba 2 sterkus (bendras šių žuvų kiekis negali viršyti 2 vienetų). Visus sugautus karpius, amūrus, šamus ir plačiakakčius privaloma nedelsiant paleisti, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui, išskyrus šamus, sugautus sportinių žvejybos varžybų metu. Kol sugaunamas Kortelėje nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
3. Žvejyba turint Kortelę vykdoma iš 30-ties ežero pakrantėje paruoštų ir pažymėtų vietų. Žvejoti iš vandens transporto priemonių leidžiama tik jei tuo metu žvejojama iš ne daugiau kaip 5 paruošų ir pažymėtų vietų, išskyrus atvejus, kai žvejojama su Kortelėmis, įsigytomis per ALIS.
4. Leidžiama naudoti ne daugiau kaip tris mėgėjų žvejybos įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 3 vienetų.
5. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę.
6. Per ALIS išduodama ne daugiau kaip 20 Kortelių žvejybai tą pačią parą.
7. Sportinių varžybų laikotarpiu ir dvi paras iki jų pradžios Kortelės neišduodamos ir žvejyba leidžiama tik tų varžybų dalyviams (išskyrus ALIS Korteles). Žvejybos varžybų tvarkaraštis skelbiamas klubo svetainėje www.carpfishing.lt.
8. Be Kortelių žvejoti turi teisę nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys: asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji, taip pat žvejojantys ant ledo asmenys, įsigiję mėgėjų žvejybos leidimą. Visi asmenys, žvejojantys be Kortelių, gali naudoti ne daugiau kaip 1 mėgėjų žvejybos įrankį ir visas 2 punkte nurodytas žuvis privalo nedelsdami paleisti atgal į vandens telkinį.
9. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
10. Žvejybos ploto naudotojas Korteles ir mėgėjų žvejybos leidimus išduoda svetainėje www.carpfishing.lt .
Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo Ilgio ežero pakrantėje pastatyti informacinę (-es) lentelę (-es) su vandens telkinio ir žvejybos ploto naudotojo pavadinimais, Kortelių įsigijimo ir žvejybos sąlygomis ir kita informacija, prireikus lenteles atnaujinti;
2. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo Ilgio ežero pakrantėje paruošti ir pažymėti 30 žvejybos vietų.
3. Žvejybai nuo ledo išduoti mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

__________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-15