Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 40)

2019 m. birželio 11  d.

Juodžiuko ež.; kodas 11030062; 12,10 ha; Varėnos r., Trakų r.
 
Darius Vyšniauskas

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki jos nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Nuo saulės nusileidimo iki jos patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) leidžiama žvejoti tik turint žvejybos ploto naudotojo išduotą, tokią teisę patvirtinantį Leidimą. Žvejyba nuo ledo vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų, turint Leidimą, nemokamos žvejybos teisę arba žvejybos ploto naudotojo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.
2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 karpį (ne mažesnį kaip 50 cm ir ne didesnį kaip 5 kg svorio). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
4. Išduodamų Leidimų kiekis neribojamas.
5. Leidžiama naudoti ne daugiau kaip 4 mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejojant dugnine meškere bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 4 vienetų.
6. Draudžiama žvejoti masalui naudojant gyvą žuvelę.
7. Be Leidimų ir mėgėjų žvejybos leidimų žvejoti gali nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be Leidimo, turi teisę žvejoti tik nuo saulės patekėjimo iki jos nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką), naudojant ne daugiau kaip 1 žvejybos įrankį ir visus sugautus karpius privalo nedelsiant paleisti atgal į Juodžiuko ež.
8. Visos sugautos žuvys, kurias būtina paleisti atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
9. Žvejyba nuo kranto vykdoma iš ežero pakrantėje paruošų ir pažymėtų vietų. Žvejoti iš vandens transporto priemonių leidžiama tik informavus žvejybos ploto naudotoją, turint Leidime jo ar jo įgalioto asmens tokią teisę patvirtinantį įrašą.
10. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2019 m. rugsėjo 26 d.
Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.
2. Žvejybai nuo ledo išduoti mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais
sutinku

_________________________________________________________
                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministras ______________________________________________
                                                              (parašas, vardas, pavardė)

A. V.

__________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28