Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo
2 priedas


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 16)

2023 m. spalio 5 d.

Jūrės tvenkinys; kodas 15050157; 32,0 ha; Kazlų Rūdos sav.

UAB „Tomraila“

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. žvejoti leidžiama tik turint žvejo mėgėjo kortelę (toliau – Kortelė), o nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. turint Kortelę arba mėgėjų žvejybos leidimą, laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Išduodamos Kortelės parai, dviem paroms, savaitei, mėnesiui, metams ir mėgėjų žvejybos leidimai dviem paroms, mėnesiui arba metams. Kortelių ir mėgėjų žvejybos leidimų kiekis neribojamas.
3. Draudžiama žvejoti iš savaeigių vandens transporto priemonių, naudoti skritulius, savaeigius radijo bangomis valdomus laivelius karpių, amūrų žvejybai. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 4 vienetų.
4. Kortelė suteikia teisę per vieną žvejybą sugauti ir paimti 2 karpius ir 2 baltuosius amūrus, ne mažesnius nei 40 cm ir ne didesnius nei 60 cm. Kol sugaunamas kortelėje nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
5. Be Kortelių ir mėgėjų žvejybos leidimų turi teisę žvejoti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys: asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji. Be Kortelės leidžiama žvejoti tik nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), visus sugautus karpius ir baltuosius amūrus privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.
6. Sportinių varžybų metu draudžiama žvejoti arčiau kaip 50 metrų iki plūduro, žyminčio žvejybos vietą.
Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti informacinę (-es) lentelę (-es) su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, Kortelių kainas ir jų platinimo vietą (as).
2. Išduoti Korteles ir mėgėjų žvejybos leidimus (mėgėjų žvejybos leidimų kaina negali būti didesnė už leidimų žvejoti vandens telkiniuose į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba kainą).

______

 

Atnaujinimo data: 2023-12-15