Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 37)

2019 m. vasario 25 d.

Kiemelių ežeras (kodas 12030530); 3,7 ha; Kaišiadorių r. sav.

Žvejų klubas „Auksinis karpis“

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų reikalavimų. Nuo saulės nusileidimo iki jos patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) leidžiama žvejoti tik turint Leidimą. Žvejyba ant ledo vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų, turint Leidimą, nemokamos žvejybos teisę arba žvejybos ploto naudotojo išduotą dvi paras arba mėnesį galiojantį mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 2 lydekas (ne mažesnes kaip 50 cm ir ne didesnes kaip 80 cm) ir 2 lynus (ne mažesnius kaip 30 cm). Kol sugaunamas leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį, išskyrus karpius ir baltuosius amūrus, kuriuos privaloma nedelsiant paleisti atgal į Kiemelių ež.

3. Per parą išduodama ne daugiau kaip 10 Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų (ne daugiau kaip 200 ALIS Leidimų per metus).

4. Draudžiama naudoti masalui gyvą žuvelę.

5. Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.

6. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be Leidimo, leidžiama žvejoti tik vienu žvejybos įrankiu nuo saulės patekėjimo iki jos nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką), visus sugautus lynus, lydekas, karpius ir baltuosius amūrus privaloma nedelsiant paleisti atgal į Kiemelių ež.

7. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Kiemelių ež., paleidžiamos nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

8. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2019 m. gegužės 19 d. 

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, vandens telkinio pakrantėje pastatyti 3 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.

2. Žvejybai nuo ledo išduoti mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

  Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais 

sutinku

 _________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

 

 Aplinkos viceministras ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

     A. V. 

                                                  _____________

Atnaujinimo data: 2023-12-28