Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 64)

2023 m.  lapkričio 21  d.

Lentvario ež. (kodas 12040204); 29,0 ha; Trakų r.

Sportinės ir mėgėjų žvejybos klubas „Deimantinis karpis“

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint žvejo mėgėjo kortelę (toliau – Kortelė) arba nemokamos žvejybos teisę. Ant ledo leidžiama žvejoti turint žvejybos ploto naudotojo išduotą dvi paras arba mėnesį galiojantį mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

2. Per parą išduodama ne daugiau kaip 30 vnt., o per metus ne daugiau kaip 3000 vnt. Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Kortelių, galiojančių parą, suteikiančių teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 50 cm). Kol sugaunamas Kortelėje nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.

3. Be Kortelių žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, kuriems tokia teisė suteikta Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme, ir ant ledo žvejojantys asmenys, įsigiję mėgėjų žvejybos leidimą. Be Kortelių žvejojantys asmenys privalo žvejybos vietoje turėti teisę žvejoti be Kortelės pagrindžiantį dokumentą, paleisti visus sugautus karpius ir baltuosius amūrus.

4. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę.

5. Žvejoti iš vandens transporto priemonių leidžiama tik informavus žvejybos ploto naudotoją, turint Kortelėje jo, ar jo įgalioto asmens tokią teisę patvirtinantį įrašą.

6. Visus sugautus karpius ir baltuosius amūrus privaloma paleisti atgal į Lentvario ežerąnesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti 4 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, Kortelių kainas ir jų platinimo vietą (as).

2. Žvejybai ant ledo išduoti dvi paras arba mėnesį galiojantį mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

__________

Atnaujinimo data: 2023-12-29