Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 44)

2020 m. sausio           d.

Lynelio ežeras (kodas 11030146); 22,20 ha; Varėnos r. sav.
 
Alytaus žvejų klubas „Karpio broliai“

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų reikalavimų. Ant ledo leidžiama žvejoti turint žvejybos ploto naudotojo išduotą dvi paras arba mėnesį galiojantį mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.
2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 60 cm ir ne didesnę kaip 70 cm) ir 2 lynus (ne mažesnius kaip 35 cm). Kol sugaunamas leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti 5 kg kitų žuvų. Visus sugautus karpius, baltuosius amūrus, šamus ir eršketus privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.
3. Per metus išduodama ne daugiau kaip 200, o per parą ne daugiau kaip 20 Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) leidimų. Žvejybai ant ledo per metus išduodama ne daugiau kaip 260, o per parą ne daugiau kaip 16 mėgėjų žvejybos leidimų.
4. Žvejyba dugnine meškere vykdoma iš 8 vandens telkinio pakrantėje paruoštų ir pažymėtų vietų.
5. Draudžiama žvejoti masalui naudojant gyvą žuvelę (išskyrus žvejojant ant ledo).
6. Nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių, o nuo rugsėjo 16 d. iki balandžio 30 d. iš plaukiančių vandens transporto priemonių.
7. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be Leidimo, leidžiama žvejoti tik nuo saulės patekėjimo iki jos nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką), naudoti ne daugiau kaip 1 mėgėjų žvejybos įrankį, visas sugautas lydekas, karpius, baltuosius amūrus, šamus eršketus ir lynus privaloma nedelsiant apleisti atgal į Lynelio ež.
8. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Lynelio ež., paleidžiamos nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
9. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2020 m. birželio 18 d.
Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, vandens telkinio pakrantėje pastatyti 4 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.
2. Žvejybai nuo ledo išduoti mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.
Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais
sutinku

_________________________________________________________
                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministras ______________________________________________
                                                              (parašas, vardas, pavardė)
A. V.


__________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28