Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 10)

2022 m. sausio 12 d.

Malkėsto ežeras; kodas 12231949; 106,6 ha; Molėtų r.

Dainius Vidžiūnas

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamą žvejybos teisę. Nuo saulės nusileidimo iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) žvejoti leidžiama ant ledo arba turint žvejybos ploto naudotojo išduotą, tokią teisę patvirtinantį Leidimą.
Asmenims, žvejojantiems ant ledo, leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.
Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti 3 lydekas (iš jų 1 ne mažesnę kaip 50 cm ir 2 ne mažesnes kaip 60 cm) ir 2 karpius (ne mažesnius kaip 50 cm ir ne didesnius kaip 70 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
3. Išduodamų Leidimų kiekis neribojamas.
4. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir asmenys, žvejojantys ant ledo. Be Leidimų žvejojantys asmenys, įskaitant žvejojančius ant ledo, privalo paleisti visas sugautas lydekas ir karpius.
5. Žvejojant karpius, bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 4 vienetų.
6. Visus sugautus mažesnius kaip 50 cm ir didesnius kaip 70 cm karpius ir mažesnes kaip 50 cm lydekas privaloma paleisti atgal į Malkesto ežerą.
7. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Malkesto ežerą, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
8. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2022 m. birželio 14 d.
Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Malkėsto ežero pakrantėje pastatyti informacines lenteles su vandens telkinio ir žvejybos ploto naudotojo pavadinimais, žvejybos leidimų įsigijimo ir žvejybos sąlygomis ir kita informacija, prireikus lenteles atnaujinti;
2. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.
Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais
sutinku
_________________________________________________________
                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministras ______________________________________________
                                                              (parašas, vardas, pavardė)
A. V.


__________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28