Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 56)

2022 m. rugsėjo 5 d.

Mekšrinio ežeras; kodas 12131130; 25,2 ha; Švenčionių r.

Sportinės ir mėgėjų žūklės klubas "Vaivoras“

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamą žvejybos teisę. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti 1 lydeką (ne mažesnę kaip 60 cm) ir 2 lynus (ne mažesnius kaip 30 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį, išskyrus karpius, kuriuos privaloma paleisti atgal į Mekšrinio ežerą. 
3. Visus sugautus karpius privaloma paleisti atgal į Mekšrinio ežerą.
4. Per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS) išduodama ne daugiau kaip 20 Leidimų žvejybai tą pačią parą ir ne daugiau kaip 500 Leidimų per metus.
5. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir asmenys, žvejojantys ant ledo. Be Leidimų draudžiama žvejoti dugnine meškere, be Leidimų žvejojantys asmenys, įskaitant žvejojančius ant ledo, privalo paleisti visas sugautas lydekas, lynus ir karpius.
6. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę.
7. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Mekšrinio ežerą, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
8. Žvejoti iš vandens transporto priemonių leidžiama tik informavus žvejybos ploto naudotoją, turint Leidime jo ar jo įgalioto asmens tokią teisę patvirtinantį įrašą.


Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Mekšrinio ežero pakrantėje pastatyti 3 informacines lenteles su vandens telkinio ir žvejybos ploto naudotojo pavadinimais, žvejybos leidimų įsigijimo ir žvejybos sąlygomis ir kita informacija, prireikus lenteles atnaujinti;
2. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.
3. Į visų besikreipiančiųjų dėl žvejybos iš vandens transporto priemonių Leidimus įrašyti įrašą apie tai, kad leidžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.
                                                                                                                                __________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28