Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 34)

2019 m. sausio 31 d.

Noručių tv.; kodas13050241; 3,3775 ha; Radviliškio r.

Marius Kazlauskas

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę, laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų reikalavimų. Žvejyba nuo ledo vykdoma turint Leidimą, nemokamos žvejybos teisę arba žvejybos ploto naudotojo išduotą dvi paras arba mėnesį galiojantį mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę vienam žvejui per parą sugauti 2 lynus (ne mažesnius kaip 30 cm) ir 2 lydekas (ne mažesnes kaip 60 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.

3. Per parą Aplinkos leidimų informacinėje sistemoje (ALIS) išduodama ne daugiau kaip 10 Leidimų, per metus – ne daugiau kaip 500 leidimų.

4. Visus sugautus karpius, baltuosius amūrus ir marguosius plačiakakčius, privaloma nedelsiant paleisti atgal į tą patį vandens telkinį.

5. Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.

6. Be Leidimų ir mėgėjų žvejybos leidimų žvejoti gali nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Be Leidimo leidžiama žvejoti tik nuo saulės patekėjimo iki jos nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką), bei privaloma nedelsiant paleisti visus sugautus lynus, lydekas, karpius, baltuosius amūrus ir marguosius plačiakakčius.

7. Visos sugautos žuvys, kurias būtina paleisti atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

8. Žvejojantys asmenys (įskaitant asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę ir asmenis, žvejojančius nuo ledo) žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka turi teikti jam duomenis apie sugautas žuvis. 

9. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2019 m. gegužės 16 d. 

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti 3 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.

2. Žvejybai nuo ledo išduoti dvi paras arba mėnesį galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. 

 Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais 

sutinku

 _________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

 

 Aplinkos viceministras ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

     A. V. 

                                                  _____________

Atnaujinimo data: 2023-12-28