Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 60)

2023 m. birželio 12 d.

Pakalniškių karjeras; kodas 30060004; 10,98 ha; Akmenės r.

Paulius Klibavičius

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint žvejo mėgėjo kortelę (toliau – Kortelė) arba nemokamą žvejybos teisę. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos (toliau – mėgėjų žvejybos leidimas). Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Visus sugautus karpius ir lynus privaloma paleisti atgal į Pakalniškių karjerą.
3. Žvejyba nuo kranto vykdoma iš įrengtų ir pažymėtų žvejybos vietų.
4. Išduodamos Kortelės parai. Per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS) išduodamos ne daugiau kaip 24 Kortelės žvejybai tą pačią parą ir ne daugiau kaip 500 kortelių per metus.
5. Be Kortelių žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir asmenys, žvejojantys ant ledo. Be Kortelių žvejojantys asmenys, įskaitant žvejojančius ant ledo, privalo paleisti visus sugautus lynus, karpius ir lydekas.
6. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę.
7. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Pakalniškių karjerą, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
8. Žvejoti iš vandens transporto priemonių leidžiama tik informavus žvejybos ploto naudotoją, turint Kortelėje jo ar jo įgalioto asmens tokią teisę patvirtinantį įrašą.
9. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2023 m. spalio 25 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Pakalniškių karjero ežero pakrantėje pastatyti 3 informacines lenteles su vandens telkinio ir žvejybos ploto naudotojo pavadinimais, kontaktine informacija, Kortelių įsigijimo ir žvejybos sąlygomis ir kita informacija, prireikus lenteles atnaujinti;
2. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.
3. Į visų besikreipiančiųjų dėl žvejybos iš vandens transporto priemonių Korteles įrašyti įrašą apie tai, kad leidžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.
4. Įrengti ir pažymėti ne mažiau kaip 12 vietų žvejybai nuo kranto.

__________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28