Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 28)

2021 m. balandžio 15 d.

Pašiaušės I tvenkinys (kodas 14050051); 21,2 ha; Kelmės r. sav.

Žvejų klubas Vingilis“

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba  nemokamos žvejybos teisę, o vietos (Pašiaušės k.) gyventojams žvejybai nuo ledo – mėgėjų žvejybos leidimą. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų reikalavimų. 
2. Žvejyba dugnine meškere vykdoma iš 15-kos tvenkinio pakrantėje paruoštų ir pažymėtų vietų. 
3. Išduodami Leidimai parai ir mėgėjų žvejybos leidimai dviem paroms arba mėnesiui,  per metus išduodama ne daugiau kaip 4000 Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų ir ne daugiau kaip 200 mėgėjų žvejybos leidimų, per parą – ne daugiau kaip 20 ALIS Leidimų.
4. Leidimas suteikia teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne didesnę kaip 80 cm) arba 1 sterką (ne didesnį kaip 65 cm) ir 2 lynus (ne didesnius kaip 40 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. 
5. Visus sugautus karpius, baltuosius amūrus ir sibirinius eršketus, didesnius kaip 30 cm ešerius ir didesnius kaip 45 cm karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.
6. Draudžiama masalui naudoti gyvą žuvelę.
7. Nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių, o nuo rugsėjo 16 d. iki balandžio 30 d. iš plaukiančių vandens transporto priemonių.
8. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir vietos (Pašiaušės k.) gyventojai, turintys mėgėjų žvejybos leidimą ir žvejojantys nuo ledo. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims ir vietos (Pašiaušės k.) gyventojams be Leidimo leidžiama žvejoti naudojant ne daugiau kaip 1 mėgėjų žvejybos įrankį, paleidžiant visas sugautas lydekas, sterkus, lynus, baltuosius amūrus, karpius ir sibirinius eršketus. Be Leidimo draudžiama žvejoti nuo saulės nusileidimo iki jos patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) ir žvejoti naudojant dugninę meškerę. 
9. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui (rekomenduojama naudoti minkštą kilimėlį karpiams paguldyti, minkšto audinio graibštą ir antiseptinę priemonę karpių sužeidimams patepti).

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, vandens telkinio pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.
2. Išduoti Leidimus, o vietos (Pašiaušės k.) gyventojams, žvejybai nuo ledo – mėgėjų žvejybos leidimus (mėgėjų žvejybos leidimų kaina negali būti didesnė už leidimų žvejoti vandens telkiniuose į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainą).

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais 
sutinku
_________________________________________________________
                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministras ______________________________________________
                                                              (parašas, vardas, pavardė)

A. V.

__________
 

Atnaujinimo data: 2023-12-28