Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 58)

2022 m. spalio 14 d.

ež. Plūsčia (kodas 16040041); 7,4 ha; Kelmės r.

Vidmantas Kaselis

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Per parą Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje išduodama ne daugiau kaip 10 Leidimų, per metus – ne daugiau kaip 300 leidimų. Leidžiama sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą žuvų kiekį, išskyrus lynus, lydekas ir karpius, kuriuos privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. 
3. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Be Leidimų žvejojantys asmenys privalo paleisti visus sugautus lynus, lydekas ir karpius.
4. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę ar jos gabalėlį.
5. Žvejyba iš valčių leidžiama turint Leidime žvejybos ploto naudotojo ar jo įgalioto asmens tokią teisę patvirtinantį įrašą.
6. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2023 m. balandžio 3 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Plūsčios ežero pakrantėje pastatyti 3 informacines lenteles su vandens telkinio ir žvejybos ploto naudotojo pavadinimais, žvejybos leidimų įsigijimo ir žvejybos sąlygomis ir kita informacija, prireikus lenteles atnaujinti.

__________

Atnaujinimo data: 2023-12-28