Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 50)

2022 m. gruodžio 13 d.

Raudėnų I tv. (kodas 30050121); 3,31 ha; Šiaulių r. sav.

Tomas Lipskys

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 50 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. Visus sugautus karpius, baltuosius amūrus ir marguosius plačiakakčius privaloma nedelsiant paleisti atgal į Raudėnų I tv.
3. Rekomenduojama naudoti minkštą kilimėlį žuvims paguldyti, minkšto audinio graibštą ir antiseptinę priemonę karpių sužeidimams patepti.
4. Per metus išduodamų Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų skaičius – 1000 vnt., per parą išduodama ne daugiau kaip 30 ALIS Leidimų. 
5. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir asmenys, žvejojantys ant ledo. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims ir asmenims, žvejojantiems ant ledo, žvejojantiems be Leidimo, privaloma visas sugautas lydekas, karpius, baltuosius amūrus ir marguosius plačiakakčius nedelsiant paleisti atgal į Raudėnų I tv.
6. Žvejybos varžybų metu ir nuo saulės laidos iki jos patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.
7. Žvejyba nuo kranto vykdoma tik iš specialiai pažymėtų sektorių.
8. Nuo saulės nusileidimo iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) žvejoti leidžiama ant ledo arba turint žvejybos ploto naudotojo išduotą, tokią teisę patvirtinantį Leidimą.
9. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Raudėnų I tv., paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti informacinę (-es) lentelę (-es) su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, leidimų kainas ir jų platinimo vietą (as). 
2. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

__________
 

Atnaujinimo data: 2023-12-28