Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 35)

2019 m. vasario 22 d.

Tapelių ežeras (kodas 12030090); 13,0 ha; Vilniaus m. sav.

Žilvinas Žitkus

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų reikalavimų.

2. Išduodami Leidimai parai, mėnesiui ir metams, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 50 cm). Kitų leidžiamų sužvejoti žuvų (išskyrus karpius) kiekis nustatytas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse.

3. Per metus išduodamų Leidimų skaičius neribojamas.

4. Visus sugautus karpius privaloma nedelsiant (jei sveriama, – iškart po svėrimo) paleisti atgal į Tapelių ežerą. 

5. Draudžiama naudoti masalui gyvą žuvelę.

6. Žvejybos varžybų metu ir nuo saulės laidos iki jos patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.

7. Vienu metu leidžiama naudoti ne daugiau kaip 2 mėgėjų žvejybos įrankius, bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 4 vienetų.

8. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be Leidimo, visus sugautus karpius ir lydekas privaloma nedelsiant paleisti atgal į Tapelių ežerą.

9. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Tapelių ežerą, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

10. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 12 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Tapelių ežero pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.

 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais 

sutinku

 _________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

 

Aplinkos viceministras ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

     A. V. 

                                                  _____________

Atnaujinimo data: 2023-12-28