Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 26)

2023 m. kovo 3 d.

Tiltų tvenkinys; kodas 11050040; 15,70 ha; Trakų r.

Laimonas Žemaitis

 

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų reikalavimų. Ant ledo leidžiama žvejoti turint Leidimą, nemokamos žvejybos teisę arba žvejybos ploto naudotojo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.
2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 šamą, 2 lydekas arba 2 sterkus (bendras šių žuvų kiekis negali viršyti 2 vnt.) ir 1 karpį, ne didesnį kaip 5 kg svorio ir ne mažesnį kaip 40 cm. Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. Bendras per parą leidžiamų sugauti žuvų kiekis – 5 kg (išskyrus atvejus, kai viena sugauta žuvis sveria daugiau kaip 5 kg).
3. Per metus išduodamų Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų skaičius negali viršyti 200 vnt., didžiausias ALIS Leidimų skaičius žvejybai tą pačią parą, negali viršyti 30 vnt. 
4. Visas sugautas mažesnes kaip 50 cm lydekas, baltuosius amūrus, marguosius plačiakakčius, eršketus, didesnius kaip 5 kg ir mažesnius kaip 40 cm  karpius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.
5. Be Leidimų ir mėgėjų žvejybos leidimų žvejoti gali nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be Leidimo, draudžiama žvejoti naudojant daugiau kaip 2 mėgėjų žvejybos įrankius, dugninę meškerę, masalui naudojant žuvelę ir privaloma nedelsiant paleisti visas šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų 2 ir 4 p. nurodytas žuvis. 
6. Žvejoti iš vandens transporto priemonių leidžiama tik informavus žvejybos ploto naudotoją, turint Leidimą ir žvejybos ploto naudotojo ar jo įgalioto asmens tokią teisę patvirtinantį įrašą Leidime.
7. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 4 vnt. Draudžiama žvejoti šamus naudojant žvejybos įrankį su daugiau kaip 2 kabliukais.
8. Žvejyba nuo kranto vykdoma iš tvenkinio pakrantėje paruoštų ir pažymėtų vietų. 
9. Kai žvejyba vykdoma nepaleidžiant leidžiamų sugauti karpių, žvejojant privaloma turėti žvejybinį matą (lovį).
10. Visos sugautos žuvys, kurias būtina paleisti atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui. 
Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.
2. Vietos (Tiltų k.) gyventojams išduoti Leidimus už pusę kainos, žvejybai ant ledo išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. 
3. Tvenkinio pakrantėje paruošti ir pažymėti mažiausiai 12 žvejybos vietų.
 

______

Atnaujinimo data: 2023-12-28