Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 47)

2023 m.                               d.

Vaitiekūnų tv. (kodas 13050231); 141,6 ha; Radviliškio r. sav.

Žvejų mėgėjų asociacija „Rivida“

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint žvejo mėgėjo kortelę (toliau – Kortelė) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų reikalavimų. Nuo saulės nusileidimo iki jos patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) iš vandens transporto priemonių leidžiama žvejoti tik prieš kiekvieną žvejybą informavus žvejybos ploto naudotoją, turint Kortelėje jo ar jo įgalioto asmens tokią teisę patvirtinantį įrašą.

2. Išduodamos Kortelės dviem paroms (5 Eur), mėnesiui (15 Eur) ir metams (30 Eur), suteikiančios teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 3 lynus, 2 sterkus (ne mažesnius kaip 50 cm) ir 2 karpius (ne mažesnius kaip 40 cm ir ne didesnius kaip 60 cm), kurių bendras svoris neviršija 5 kg. Kol sugaunamas Kortelėje nurodytas žuvų kiekis, galima sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį (bendras vienos žvejybos metu sugautų sterkų ir lydekų kiekis negali viršyti 3 vnt.). Visus mažesnius kaip 30 cm lynus, mažesnes kaip 55 cm lydekas ir mažesnius kaip 100 cm šamus privaloma paleisti atgal į Vaitiekūnų tv.

3. Per metus išduodama ne daugiau kaip 1000, o per parą ne daugiau kaip 30 Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Kortelių.

4. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 2 mėgėjų žvejybos įrankius, kuriais žvejojama masalui naudojant žuvelę arba jos gabalėlį. Kai masalui naudojama žuvelė arba jos gabalėlis, draudžiama palikti mėgėjų žvejybos įrankius be priežiūros.

5. Be Kortelių žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Asmenims, žvejojantiems be Kortelės, privaloma visus sugautus sterkus, karpius, ir šamus nedelsiant paleisti atgal į Vaitiekūnų tv.

6. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Vaitiekūnų tv., paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, vandens telkinio pakrantėje pastatyti 5 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Kortelių kainas, jų įsigijimo vietas.

2. Į visų besikreipiančiųjų dėl žvejybos iš vandens transporto priemonių Korteles įrašyti įrašą apie tai, kad leidžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.

_______

Atnaujinimo data: 2023-12-28