Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 61)

2023 m. rugsėjo 5 d.

Valdomų tvenkinys; kodas 41050020; 6,2 ha; Šiaulių r.

Žvejų klubas „Valdomai“

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint žvejo mėgėjo kortelę (toliau – Kortelė) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų reikalavimų. Ant ledo leidžiama žvejoti turint dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

2. Išduodamos Kortelės parai. Per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS) išduodama ne daugiau kaip 20 Kortelių žvejybai tą pačią parą ir ne daugiau kaip 500 kortelių per metus. Kortelė suteikia teisę sugauti 1 lydeką ir 1 lyną, kol sugaunamas Kortelėje nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.

3. Be Kortelių žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir asmenys žvejojantys ant ledo. Asmenys, žvejojantiems be Kortelės, visus sugautus lynus, karpius ir lydekas privalo nedelsiant paleisti atgal į Valdomų tvenkinį.

4. Draudžiama naudoti masalui žuvelę.

5. Žvejoti iš vandens transporto priemonių draudžiama.

6. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2024 m. sausio 4 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti 3 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, Kortelių kainas ir jų platinimo vietą (as).

2. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

_______

Atnaujinimo data: 2023-12-28