Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 12)

2023 m. rugsėjo 5 d.

Vasakno ež.; kodas 12230992; 73,5 ha; Zarasų r.

UAB „Vasaknos“

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų bei Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

2. Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės (toliau – Kortelės) parai, savaitei, mėnesiui ir metams, suteikiančios teisę per parą sugauti 3 vienetus iš šių rūšių žuvų: lydekų, karpių, baltųjų amūrų, margųjų plačiakakčių (didesnių kaip 50 cm) ir lynų (didesnių kaip 30 cm), arba 1 šamą (didesnį kaip 70 cm). Kol sugaunamas Kortelėje nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.

3. Kortelių kiekis neribojamas.

4. Be Kortelių nuo kranto turi teisę žvejoti asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai, neįgalieji ir vietos gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 1 kilometro nuo Vasakno ežero, naudojant ne daugiau kaip vieną mėgėjų žvejybos įrankį. Vietos gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 1 kilometro nuo Vasakno ežero, be Kortelių turi teisę žvejoti ir nuo ledo. Žvejojant be kortelės, visas sugautas lydekas, karpius, baltuosius amūrus, marguosius plačiakakčius, ungurius, šamus, sterkus, lynus ir kitas didesnes kaip 2 kg žuvis privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį, per vieną žvejybą sugautų žuvų svoris negali viršyti 2 kg.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti informacinę (-es) lentelę (-es) su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, Kortelių kainas ir jų platinimo vietą (as).

_______

Atnaujinimo data: 2023-12-28