Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 49)

2020 m. lapkričio 4 d.

Vėžaičių tv. (kodas 17050174); 11,10 ha; Klaipėdos r. sav.

Tomas Verbickas

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 60 cm ir ne didesnę kaip 80 cm), 1 lyną (ne mažesnį kaip 30 cm ir ne didesnį kaip 45 cm) ir 1 sterką (ne mažesnį kaip 50 cm ir ne didesnį kaip 70 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. Visus sugautus karpius privaloma nedelsiant paleisti atgal į Vėžaičių tv.

3. Draudžiama žvejoti masalui naudojant gyvą žuvelę.

4. Per metus išduodamų Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų skaičius – 3000 vnt., per parą išduodama ne daugiau kaip 50 ALIS Leidimų.

5. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir asmenys, žvejojantys ant ledo. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims ir asmenims, žvejojantiems ant ledo, žvejojantiems be Leidimo, privaloma visas sugautas lydekas, karpius, lynus ir sterkus nedelsiant paleisti atgal į Vėžaičių tv.

6. Nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.

7. Žvejyba nuo kranto vykdoma tik iš specialiai pažymėtų sektorių.

8. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Vėžaičių tv., paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Vėžaičių tv. pakrantėje pastatyti 3 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.

2. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

3. Vėžaičių seniūnijos gyventojams išduoti Leidimus už pusę kainos.

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais

sutinku

_________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministrė ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

A. V.

__________

Atnaujinimo data: 2023-12-28