Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo

2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 8)

2023 m. rugsėjo 5 d.

Vykežerėlio ežeras; kodas 12240991; 6,8 ha; Zarasų r.

Vykežerio ežeras; kodas 12230993; 22,3 ha; Zarasų r.

Sniūčio ežeras; Kodas 12240994; 15,8 ha; Zarasų r.

UAB „Vasaknos“

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų bei Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų. 

2. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti ne daugiau kaip 3 vienetus iš šių rūšių žuvų: lydekų, karpių, baltųjų amūrų, sterkų (didesnių kaip 50 cm) ir lynų (didesnių kaip 30 cm). Kol sugaunamas žvejo mėgėjo kortelėje (toliau – Kortelė) nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.

3. Išduodamos Kortelės parai, savaitei, mėnesiui ir metams. Maksimalus išduodamų Kortelių skaičius neribojamas.

4. Be Kortelių nuo kranto turi teisę žvejoti asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai, neįgalieji ir vietos gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 1 kilometro nuo Vykežerėlio, Vykežerio ir Sniūčio ežerų, naudojant ne daugiau kaip vieną mėgėjų žvejybos įrankį. Vietos gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 1 kilometro nuo Vykežerėlio, Vykežerio ir Sniūčio ežerų, be Kortelių turi teisę žvejoti ir nuo ledo. Žvejojant be kortelės, visas sugautas lydekas, karpius, baltuosius amūrus, marguosius plačiakakčius, ungurius, šamus, sterkus, lynus ir kitas didesnes kaip 2 kg žuvis privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį, per vieną žvejybą sugautų žuvų svoris negali viršyti 2 kg.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti informacinę (-es) lentelę (-es) su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, Kortelių kainas ir jų platinimo vietą (as).

_______

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-08