Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 33)

2019 m. sausio 31 d.

Zelvos ežeras (kodas 12030400); 44,6 ha; Elektrėnų sav.

Jaroslav Buiko

 

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Nuo saulės nusileidimo iki jos patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) leidžiama žvejoti tik turint Leidimą. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų reikalavimų.

2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 50 cm) ir 1 sterką (ne mažesnį kaip 50 cm). Kol sugaunamas leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. 

3. Per metus išduodamų Leidimų skaičius neribojamas.

4. Visus sugautus karpius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

5. Draudžiama naudoti masalui gyvą žuvelę.

6. Žvejojant dugnine meškere, bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 4 vienetų.

7. Žvejybos varžybų laikotarpiu ir dvi paras iki jų pradžios leidimai neišduodami ir žvejyba leidžiama tik tų varžybų dalyviams (išskyrus žvejybą turint nemokamos žvejybos teisę arba per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS) išduotą leidimą.

8. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be Leidimo, leidžiama žvejoti tik nuo saulės patekėjimo iki jos nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką), visus sugautus karpius, lydekas ir sterkus privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį. Be Leidimo draudžiama žvejoti dugnine meškere. 

9. Vietos gyventojams, gyvenantiems iki 1 km nuo Zelvos ežero (pateikus gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą) išduodami leidimai už pusę kainos.

10. Apie žvejybą iš vandens transporto priemonių privaloma informuoti žvejybos ploto naudotoją (išskyros vietos gyventojus, gyvenančius iki 1 km nuo Zelvos ežero) informacinėse lentelėse nurodytais kontaktais.

11. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

12. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2019 m. balandžio 24 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, vandens telkinio pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.

Vietos gyventojams, gyvenantiems iki 1 km nuo Zelvos ežero (pateikus gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą) išduoti leidimus už pusę kainos

 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais 

sutinku

 _________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

 

 Aplinkos viceministras ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

     A. V. 

                                                  _____________

Atnaujinimo data: 2023-12-28