Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-10-03 „Skatinti atliekų prevenciją" aprašas

Pagrindimas      Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės (bus papildyta)    Skaičiuoklė

Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-10-03 „Skatinti atliekų prevenciją" veiklos „Statinių gyvavimo ciklo (SGC) modeliavimo sistemos sukūrimas projektų finansavimo sąlygų aprašas 

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Senesnės versijos:

Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-10-03 „Skatinti atliekų prevenciją“ aprašo projektas (derintas 2023-05-172023-05-31)

Atnaujinimo data: 2024-03-21