XIII Lietuvos urbanistinis forumas. Urbanistika ir klimato kaita: planuojant mietų ateitį (2019 m.)

2019 m. įvykęs XIII Lietuvos urbanistinis forumas palietė itin jautrią temą – klimato kaitą. Klimato kaita vienareikšmiškai tapo globaliu reiškiniu, tačiau per pastarąjį dešimtmetį diskusijos apie klimato kaitą judėjo iš globalaus mastelio į vietinį urbanistinį lygmenį. Šis dėmesio pokytis vyksta natūraliai – didžioji dalis visų sunaudojamų energijos, maisto ir vandens išteklių yra priskiriama būtent miestams, todėl didžiausia tarša taip pat kyla iš jų. Europos miestuose gyvena vis daugiau žmonių ir, spėjama, kad iki 2050 m. Europos miestuose gyvens net iki 85 procentų visos žemyno populiacijos. Akivaizdu, kad savivalda turi prisiimti daugiau atsakomybės dėl klimato kaitos švelninimo priemonių integravimo, tačiau tai reikalauja naujo požiūrio, drąsių ambicijų, strategijų, inovatyvių sprendimų taikymo.

Gerėjanti gyvenimo kokybė ir urbanizacijos tendencijos klimato kaitos kontekste kelia daugybę urbanistinio planavimo iššūkių: kaip prisitaikyti prie stiprėjančių klimato kaitos iššūkių? Kokie yra galimi ateities scenarijai ir kaip jiems tinkamai pasiruošti? Kaip derinti socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius interesus ir stiprinti adaptaciją vietiniame lygmenyje? Kaip galime jau šiandien prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir kokie instrumentai tai mums gali padėti įgyvendinti? Šie ir kiti klausimai bus nagrinėjami šių metų XIII Lietuvos urbanistiniame forume.

Lietuvos urbanistinis forumas – renginys, turintis ilgametes bendradarbiavimo ir atvirumo tradicijas. Forumas kiekvienais metais organizuojamas plačiam partnerių ratui, įtraukiant asociacijas, mokslo įstaigas. Vienas iš pagrindinių urbanistinio forumo siekių būtent ir yra integralus bendradarbiavimas, pripažįstant, kad urbanistinio planavimo problemos ir aktualijos negali būti sprendžiamos tik tarp profesionalų.

Pripažįstant urbanistinės aplinkos įvairovę ir kompleksiškumą, forumas kiekvienais metais atviras naujoms idėjoms, paskaitoms, kūrybinėms dirbtuvėms, kuriose pasisemiama reikšmingų įžvalgų. Forumo rezoliucijų dėka rengiami teisės aktų projektai. Vienas iš reikšmingiausių – š. m. rugpjūčio 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-485 patvirtintos Lietuvos urbanistinės politikos kryptys ir jų įgyvendinimo rekomendacijos.

XIII Lietuvos urbanistinio forumo pranešimai:

Kęstutis Morkūnas „Clean Air Challenge – Vilnius“

Jurga Valainytė „Ilgalaikė klimato kaitos vizija“

Živilė Šimkutė „Lietuvos urbanistinė politika“

Kelly Shannon "Planning for Resilience. Dealing with Contemporary Urban Design Challenges"

Koos van Zanen "Structural Vision Amsterdam 2040"

Aristide Athanassiadis "Urban Metabolism as an Analytical Tool for Circualr Economy"

Mindaugas Pakalnis „Klimato kaitos iššūkis bendrajame Vilniaus plane“

Kristina Simonaitytė „Žalioji infrastruktūra miestuose. Alternatyvos pilkajai infrastruktūrai ir ekosisteminės paslaugos“

XIII Lietuvos urbanistinio forumo apibendrinimas

Atnaujinimo data: 2023-10-03