2024-05-22

Aplinkos apsauga vasaros festivaliuose – misija įmanoma

Artėjant vasarai prasideda ir festivalių sezonas. Aplinkosaugininkai primena kokių aplinkosaugos reikalavimų reikia laikytis festivalių organizatoriams ir jų dalyviams, kad festivaliai būtų ne tik smagūs, bet ir draugiški aplinkai.  

Vasaros festivaliai dažnai vyksta gamtoje, festivalių teritorijose statomos scenos, įrengiamos maitinimo vietos, kempingo zonos ir sanitariniai taškai. Festivalių organizatorius ir lankytojus aplinkosaugininkai ragina pramogauti atsakingai – nežaloti augalų, neteršti aplinkos, netrikdyti gyvūnų.  

Svarbios organizatorių ir dalyvių aplinkosaugos atsakomybės 

Aplinkosaugos pareigūnai sako, kad organizuojant festivalius reikėtų atkreipti dėmesį į konkrečios vietos gamtinę aplinką ir festivalio laiku vykstančius procesus gamtoje, pvz. paukščių perėjimo metu vengti triukšmingų renginių, veiklas pritaikyti prie tai vietai (nacionaliniam ar regioniniam parkui, rezervatui, draustiniui ar kt.) keliamų reikalavimų. Reikėtų pasirūpinti tinkamu automobilių parkavimu, kempingo zonų įrengimu nežalojant augalijos. Džiugina, kad vis daugiau festivalių organizatorių propaguoja aplinkai draugiškas priemones, atsisako perteklinių, vėliau atliekomis tampančių atributų. Patogi rūšiavimo infrastruktūra ir aiškus informacijos apie aplinkosaugos reikalavimus pateikimas dalyviams padeda festivalio vietą palikti tokią, kokia ji buvo iki renginio. 

 Važinėjimas transporto priemonėmis ir jų statymas nežalojant augalijos 

Automobilius reikėtų parkuoti tik tam skirtose aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, patariama neužvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų. Automobilius galima statyti ne arčiau nei  25 m nuo vandens telkinio kranto. Važinėjimas automobiliais ir kitomis motorinėmis transporto priemonėmis jiems nepritaikytais keliais bei jų statymas neleistinose vietose žaloja ir naikina žolinę dangą, natūralią miško paklotę, teršia šalia esančius vandens telkinius.  

Stovyklavimas tik tam pritaikytose vietose 

 • Apsistoti poilsiui miškuose galima tik įrengtuose viešojo naudojimo poilsio objektuose: poilsiavietėse, atokvėpio vietose, stovyklavietėse, kempinguose, kituose rekreacinės paskirties inžineriniuose statiniuose. 
 • Festivalio vietoje reikia palaikyti tvarką, nešiukšlinti, šiukšles mesti tik tam skirtose vietose. Šiukšlinant teršiamos gyvūnų ir augalų buveinės. Raginama išmetamas šiukšles rūšiuoti. 
 • Kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį galima tik viešojo naudojimo poilsio objektuose įrengtose ir atitinkamai pažymėtose laužavietėse. Neatsakingai mėtomi neužgesinti degtukai ir nuorūkos gali sukelti gaisrą. Be to, nuorūka – viena dažniausiai randamų šiukšlių gamtoje, jos yra toksiškos, ilgai nesuyra, todėl mesti nuorūkų bet kur nereikėtų. 
 • Į festivalius nereikėtų vežtis vienkartinės taros, kuri po panaudojimo iš karto tampa atlieka, o stengtis naudoti draugiškesnes aplinkai daugkartinio naudojimo taras. 
 • Jeigu festivalis yra draugiškas augintiniams – gyvūnai yra laukiami juose, tačiau šeimininkai turi pasirūpinti gyvūnų priežiūra. Gyvūnai neturi kelti jokio pavojaus ar nepatogumų kitiems renginio lankytojams. Šunis reikėtų vedžioti su pavadėliu, o palaidiems keturkojams turi būti uždėtas antsnukis. Augintinių šeimininkai raginami pasirūpinti higiena – nemaudyti bendrose maudyklose, surinkti gyvūnų paliekamas išmatas.  
 • Kaip ir visose stovyklavietėse, taip ir festivaliuose draudžiama gadinti želdinių apsaugos priemones, poilsiaviečių ir kitą rekreacinę įrangą, informacinius (įspėjamuosius) ženklus, kvartalinių linijų stulpus, geodezinius ženklus, riboženklius ar kitus įrenginius. 
 • Aplinkosaugininkai ragina tausoti augalus, ypač – saugomų rūšių.  
 • Pirotechniką ir degias ar sprogstamas medžiagas festivalių organizatoriai gali naudoti tik turėdami konkrečios savivaldybės, kurios teritorijoje vyksta renginys, leidimą, tačiau aplinkosaugininkai siūlo vengti jų naudojimo dėl poveikio aplinkai. Taip pat patariame vengti oro balionų ir dangaus žibintų. Alternatyvos – dronai ar lazeriai, šviesos sprendimai gali padaryti festivalį ne mažiau įspūdingą ir saugesnį aplinkai. 

Vandens telkiniai ir aplinkosauga 

 • Net ir vykstant festivaliui, turi būti užtikrintas gyventojams, ne festivalio dalyviams, priėjimas prie vandens. Kartais festivaliai organizuojami salose ar panašiose, vandens telkinių atskirtose, vietose. Tokiais atvejais, norint išvengti pašalinių asmenų patekimo, gali būti užtvertas praėjimas prie vandens gavus leidimą iš savivaldybės viešiesiems renginiams rengti (daugiau informacijos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme). 
 • Nesaikingas cheminių ploviklių ir kitų priemonių (pvz., indų ploviklio, šampūno, dantų pastos ir pan.) naudojimas ežeruose ar upėse teršia vandenį, kenkia augalams, gyvūnams ir daro neigiamą įtaką žmonių sveikatai. Siūloma įrengti festivaliuose lauko dušus, vietas indams plauti. 
 • Sumanius plaukioti ežeruose ar upėse festivalių metu būtina atsižvelgti į vandens plaukiojimo priemonėmis taikomus reikalavimus, nes jų nesilaikant gąsdinami paukščiai, keliamas stresas žuvims ir kitiems vandens gyvūnams. Į vandenį gali patekti kuro, tepalų, korpuso dažų, degimo ar kitų aplinkai kenksmingų produktų. 

Daugiau aplinkosaugos patarimų ir reikalavimų galima rasti Aplinkos apsaugos departamento parengtoje atmintinėje „Poilsiauk atsakingai“.  

Jei kyla klausimų, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu +370 700 02022 arba el. paštu [email protected]

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu[email protected].  

Aplinkos apsaugos departamento informacija