2024-02-28

Kur rasti patikimą ir išsamią informaciją apie chemines medžiagas Europos Sąjungoje?

Susipažinti su informacija apie Europos Sąjungos (ES) rinkoje esančias pavojingas ir plačiau naudojamas chemines medžiagas, taip pat, kaip jos klasifikuojamos, galima Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) interneto svetainėje. ECHA tvarko didžiausią cheminių medžiagų duomenų bazę ES, jungiančią pramonės pateiktus duomenis su informacija, gauta vykdant ES reguliavimo procesus.

Dabartinėje ECHA duomenų bazėje informacija apie chemines medžiagas pradėta rinkti 2016 metais. Joje sukauptas informacijos kiekis sparčiai auga ir šiandien duomenų bazėje galima rasti išsamios informacijos apie daugiau nei 360 tūkst. cheminių medžiagų. Šioje duomenų bazėje, kuri yra nuolat atnaujinama, pateikiama informacija apie cheminių medžiagų savybes, klasifikavimą, ženklinimą ir saugų jų naudojimą.

2024 metų pradžioje ECHA pristatė naują viešą cheminių medžiagų duomenų bazę ECHA CHEM. Ši bazė bus labiau pritaikyta vartotojui nei dabartinė. Pirmojoje ECHA CHEM versijoje galite rasti informaciją iš visų daugiau nei 100 tūkst. REACH registracijų, kurias įmonės pateikė ECHA. Per ateinančius metus ECHA laipsniškai perduos viešai prieinamus duomenis apie cheminės medžiagas iš dabartinės duomenų bazės į ECHA CHEM. Šiais metais ECHA CHEM bus papildyta atnaujintu klasifikavimo ir ženklinimo inventoriumi, o vėliau – reguliavimo procesu ir teisinių įsipareigojimų sąrašu.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija