>

Bendra informacija apie sanitarinės apsaugos zonas

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius, įvertinus veiklos apimtis, turi būti nustatoma SAZ. 

Nenustačius SAZ, kai ji privaloma, gyvenamosios teritorijos gali priartėti prie įmonės, todėl šiai įmonei gali griežtėti ūkinės veiklos sąlygos. 

Veikla, dėl kurios turi būti nustatyta SAZ, nurodyta Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2–4 prieduose.

SAZ viename iš Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytų dokumentų nustato asmuo, suinteresuotas ūkinės ar kitokios veiklos, dėl kurios turi būti nustatyta ši SAZ, vykdymu.  

SAZ dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba nustatomas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Daugiau informacijos galite rasti Dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje arba rašydami laišką bendruoju paštu [email protected] ar nurodytais kontaktais

Jeigu SAZ nustatoma dėl veiklos, kuri buvo vykdoma, kai gretimose teritorijose buvo pradėti formuoti žemės sklypai, šiais atvejais, kurie vadinami „klaidos taisymu“ žemės savininko sutikimas dėl SAZ nustatymo neprivalomas. Išimtis taikoma, kai žemės sklypo ar valstybinės žemės dalis, patenkanti į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentuose nustatytą SAZ, padidėja. „Klaidos taisymas“ siejamas su žemės sklypo formavimo metu neįrašytais kadastro duomenimis, kai duomenys apie esamo objekto SAZ turėjo būti, tačiau nebuvo nurodyti formuojamo žemės sklypo kadastro duomenų byloje. 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. visos nustatytos SAZ turi būti registruojamos Nekilnojamojo turto registre. Duomenis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikia asmuo, suinteresuotas ūkinės ar kitokios veiklos, dėl kurios turi būti nustatyta ši SAZ, vykdymu.  

Detalesnė informacija, kaip nustatyti ir įregistruoti sanitarinę apsaugos zoną, pateikiama atmintinėje

Atnaujinimo data: 2023-10-03