BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Konsultavimasis su visuomene

Viešosios konsultacijos ir skelbimai: įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

 

 

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas

Baigėsi

Atliekų politikos grupė

Mindaugas Kauzonas

Kristina Sabaliauskienė

Aistė Rakauskienė

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimas

Baigėsi

Atliekų politikos grupė

Mindaugas Kauzonas

Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimas

Baigėsi

Atliekų politikos grupė

Mindaugas Kauzonas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“ projektas

Tikslinama

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė

Donata Paulauskaitė

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektas

Tikslinama

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė

Dainius Čergelis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Esminių architektūros reikalavimų kriterijų patvirtinimo“ projektas

Tikslinama

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė

Edvardas Minkevičius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 554 „Dėl Lietuvos Respublikos architektūros politikos krypčių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Tikslinama

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė

Edvardas Minkevičius

Vyriausybės nutarimo/aplinkos ministro įsakymo „Tvarių miestų gairės ir (ar) skatinimo mechanizmai, siekiant paspartinti teritorijų konversiją ir jose esančių statinių perstatymą bei pertvarkymą, atsižvelgiant į Bauhauzo iniciatyvą“ projektas

Tikslinama

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė:

Edvardas Minkevičius

Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas

Tikslinama

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė:

Dangyras Žukauskas

Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Baigėsi

Taršos prevencijos politikos grupė

Justina Anglickytė

Jolanta Krasovskienė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 371 "Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo" pakeitimo projektas

Baigėsi

Taršos prevencijos politikos grupė

Danguolė Sužiedėlytė

Aplinkos ministro, sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl  Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ pakeitimo projektas

Tikslinama

Taršos prevencijos politikos grupė

Elena Auglienė

Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo projektas

Baigėsi

Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupė

Arūnė Andrulionienė

Lietuvos hidrometeorologijos įstatymas ir  jo įgyvendinimo poįstatyminiai teisės aktai

Baigėsi

 

Klimato politikos grupė

Judita Liukaitytė-Kukienė

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 pakeitimo įstatymo projektas

Tikslinama

Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupė

Aušra Palubinskienė

Veiksmų planas Orhuso konvencijos šalių susitikime priimtame sprendime Lietuvai pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti 

Baigėsi

Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupė

Greta Česnaitytė

Kokie visuomenės informavimo apie planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras būdai prieinamiausi ir priimtiniausi šalies gyventojams 

Baigėsi

Taršos prevencijos politikos grupė

Rasa Griškevičienė

Viešoji konsultacija dėl švino ribojimo lauko šaudyme ir žvejyboje (informacijos nacionalinei suderintai pozicijai rinkimas) Vyksta

Taršos prevencijos politikos grupė

Aurelija Bajoraitienė

 

 

Viešųjų konsultacijų datos gali būti tikslinamos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-09