Projektas "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje", Nr. LIFE14 CAP/LT/000008

Projektas "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje", Nr. LIFE14 CAP/LT/000008

Projektą įgyvendina:

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – koordinuojančioji paramos gavėja;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) – asocijuotoji paramos gavėja.

Projekto trukmė: 2016/04/01-2020/03/31

Projekto tikslai:

 1. Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames;
 2. Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami.

Projekto veiklos:

 1. Teikiame konsultacijas rengiantiems paraiškas pagal LIFE programą;
 2. Organizuojame teminius seminarus pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
 3. Rengiame video seminarus LIFE programos paraiškų pildymui;
 4. Administruojame mūsų sukurtą partnerių paieškos ir projektų idėjų atvirą visoms Lietuvos ir ES organizacijoms duomenų bazę (http://db.lifeprojektai.lt/#home);
 5. Mūsų bazėje registruojame naujus partnerius ir siūlome jų ieškoti bei skelbti ir diskutuoti apie LIFE projektų idėjas;
 6. Samdome ekspertus siekdami sustiprinti pareiškėjų gebėjimus teikti kokybiškas paraiškas, atitinkančias LIFE programos reikalavimus;
 7. Viešai skelbiame atsakymus į dažniausiai keliamus klausimus;
 8. Organizuojame patyrusių LIFE projektų vykdytojų ir verslo įmonių susitikimus;
 9. Rengiame metodinę medžiagą lietuvių kalba;
 10. Populiariname LIFE programą.

Projekto svetainė: http://lifeprojektai.lt/

Projektą finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa.

Atnaujinimo data: 2023-10-03