Balandžio 2 d. Europos Komisija paskelbė 2020 m. LIFE kvietimą teikti LIFE programos paraiškas aplinkos ir klimato kaitos poveikio švelninimo/prisitaikymo projektams.

Visą informaciją rasite Europos komisijos puslapyje.

Viena iš naujovių yra tai, kad kandidatai gali užsiregistruoti trumpam pokalbiui apie savo projekto koncepciją su vienu iš projekto konsultantų.

Svarbu pastebėti, kad visi projektų pateikimo terminai pratęsiami vienu mėnesiu.

Aplinkos paprogramės (Aplinkos ir išteklių efektyvumo, Gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos valdymo ir informavimo)  LIFE projekto koncepciją Europos Komisijai reikia pateikti iki 2020 m. liepos 14-16 d.

Klimato paprogramei, kuriai išlieka senoji, vieno etapo tvarka, pilnos projektų paraiškos Europos Komisijai turi būti pateiktos iki 2020 m. Spalio 6 d.

Integruotųjų projektų koncepcijų pateikimo abiems (aplinkos ir klimato) paprogramėms terminas yra 2020 m. spalio 6 d.

Techninės pagalbos projektų pilnosios paraiškos abiems paprogramėms turi būti pateiktos iki 2020 m. liepos 16 d.

Daugiau apie paraiškų teikimo tvarką skaitykite: http://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires Naujausios gairės jau internete!

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. Besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo Klimato paprogramės projektams ir abiejų paprogramių integruotiesiems projektams, bendrojo finansavimo paraiškas turi pateikti Aplinkos ministerijai iki 2020 m. liepos 15 d.

Pareiškėjai, besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo Aplinkos paprogramės projektams, kurių atranką Europos Komisija vykdo dviem etapais, Bendrojo finansavimo paraiškas Aplinkos ministerijai turėtų pateikti ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo ir Europos Komisijos kvietimo teikti pilnas paraiškas dienos. Europos Komisija pranešimus pareiškėjams apie projektų koncepcijų patvirtinimą turėtų pateikti spalio-lapkričio mėn.

Bendrojo finansavimo paraiškos turi būti pateiktos užpildant bendrojo finansavimo paraiškos formą, kuri yra pateikiama kartu su atnaujintu Bendrojo finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 (Aktuali redakcija: 2018-05-30, Nr.D1-424)

Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jei teikiamas integruotasis projektas - iki 40 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visais atvejais paramos gavėjai privalo prisidėti savo lėšomis.

LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis gamtos ir biologinės įvairovės projektams išlieka 60% (prioritetinėms buveinėms ir rūšims – 75%), tuo tarpu aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visiems klimato projektams gali būti skiriamas 55% finansavimas tinkamoms išlaidoms.

Iškilus klausimams, išsamesnę informaciją teikia nacionaliniai LIFE kontaktiniai asmenys – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 620 31405, el. p. [email protected]). Klimato kaitos klausimais – kontaktinis asmuo yra Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės patarėja Lina Čeičytė (tel. 8 682 23663, el. p. [email protected]).

Atnaujinimo data: 2023-10-03