2024-02-12

Prasidėjo paskutinis nuosavybės teisių atkūrimo Vilniaus mieste etapas

Šiandien Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) patalpose (Gedimino pr. 19, Vilnius) įvyko pirmieji paskutiniojo etapo susirinkimai su pretendentais nuosavybės teisėms atkurti Vilniaus mieste. Juose piliečiai pagal patvirtintą piliečių eilę renkasi naujus žemės sklypus.  

Tai istorinė diena. Po 32 metų sunkaus proceso nuosavybė miestuose bus grąžinta savininkams arba jų paveldėtojams. Vilniaus miesto savivaldybė Nacionalinei žemės tarnybai perdavė du kartus daugiau sklypų ploto, nei yra poreikis atkurti žemės nuosavybę. Todėl tai bus paskutinė galimybė gyventojams pasirinkti sklypus, nes valstybė jų suformavo pakankamai”, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Iš viso į susirinkimus pagal patvirtintą grafiką kviečiami 622 piliečiai, kurie bendrai pageidauja gauti 66,5167 ha žemės. Piliečiai rinkasi sklypus iš Vilniaus m. savivaldybės suprojektuotų ir NŽT pateiktų 550 sklypų, kurių bendras plotas 194,5897 ha.

Susipažinti su informacija apie siūlomus rinktis perduodamus neatlygintinai nuosavybėn naujus žemės sklypus (ar jų dalis) individualiai statybai Vilniaus mieste galima NŽT interneto svetainėje arba atvykus adresu J. Lelevelio g. 6, Vilnius.   

Pretendentų susirinkimai bus organizuojami iki 2024-03-13. Apie organizuojamus susirinkimus visi pretendentai yra informuoti registruotais laiškais – kvietimais į susirinkimus. Kvietime kiekvienam pretendentui nurodyta susirinkimo data, laikas ir vieta, taip pat nurodyta, kur galima susipažinti su informacija apie siūlomus rinktis žemės sklypus, bei išdėstytos pasekmės dėl neatvykimo (išskyrus neatvykimą dėl ne nuo asmens valios priklausančių aplinkybių) į susirinkimą ar jame nepasirinkus siūlomų sklypų. 

Sklypų nepasirinkimo pasekmės

Atsižvelgdamas į tai, kad siūlomų rinktis sklypų plotas beveik 3 kartus viršija pretendentų poreikį, Vilniaus miesto savivaldybės meras 2024 m. sausio 2 d. potvarkiu „Dėl žemės sklypų, skirtų nuosavybės teisėms atkurti, projektavimo proceso Vilniaus miesto savivaldybėje pabaigos“ nustatė, kad daugiau laisvos valstybinės žemės, kurioje galėtų būti projektuojami nauji individualiai statybai ir kitai paskirčiai skirti žemės sklypai nuosavybės teisėms į žemę atkurti, Vilniaus m. savivaldybėje nėra ir tokių sklypų projektavimas Vilniaus miesto savivaldybėje, įskaitant ir Grigiškių m., baigtas. Taip pat šiuo potvarkiu nustatyta, kad Vilniaus m. savivaldybėje iki nacionalizacijos buvusių rėžinių kaimų teritorijose ir žemės valdų ribose daugiau laisvos (neužstatytos) bei nepriskirtos valstybės išperkamai žemės nėra ir tokių žemės sklypų projektavimas baigtas.

Taigi piliečiams susirinkimuose nepasirinkus siūlomų sklypų, daugiau sklypų Vilniaus m. jiems nebus siūloma, o nuosavybės teisės jiems bus atkurtas tik kitais (alternatyviais) būdais teisės aktų nustatyta tvarka.

Galimos alternatyvos

NŽT primena, kad piliečiai, nepasirinkę siūlomų sklypų, gali iki 2024 m. gegužės 1 d. NŽT pateikti prašymą už mieste (šiuo atveju Vilniuje) turėtą žemę pasirinkti miško plotą kaimo vietovėje.  

Jeigu iki šio nustatyto termino piliečiai nepakeis valios (nepateiks prašymo NŽT) dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į turėtą nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teisės jiems bus atkuriamos atlyginant pinigais Vyriausybės nustatyta tvarka.  

Asmenys, pageidaujantys pasinaudoti galimybe pakeisti valią, savo prašyme turėtų nurodyti žemės plotą, už kurį pageidauja gauti lygiavertį miško plotą, bei pasirinktą rajoną ir kadastro vietovę kaimo vietovėje, kurioje pageidauja gauti nuosavybėn neatlygintinai lygiavertį miško plotą iš laisvos valstybinės žemės fonde esančių valstybinių miškų, rezervuotų nuosavybės teisėms atkurti.

Nacionalinės žemės tarnybos informacija