Tarpvyriausybiniai ir žinybiniai susitarimai aplinkos apsaugos srityje

TARPVYRIAUSYBINIAI BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

Nr.

Susitarimo pavadinimas

Pasirašymo data

1.Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje sutartis1992 03 30
2.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos vyriausybės bendradarbiavimo sutartis1996 03 07
3.Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje1999 06 29
4.Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje1999 10 01
5.Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos informacijos ir stebėjimo tinkle2000 11 24
6.Daugiašalis tarpvyriausybinis susitarimas tarp Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos, Rusijos ir Švedijos dėl apsikeitimo radiacijos monitoringo duomenimis2001 06 07
7.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos ("NEFCO") susitarimas dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje2003 04 08
8.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste įgyvendinimo2004 05 27
9.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse2004 06 01
10.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių vandenų naudojimo ir apsaugos srityje2005 06 07
11.Susitarimas dėl 3/03/2006 Komisijos sprendimo, skiriančio Europos Sąjungos Solidarumo fondo dotaciją neatidėliotinoms priemonėms finansuoti, įgyvendinimo2006 03 10
12.Lietuvos Respublikos ir Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro bendradarbiavimo susitarimas2006 05 17
13.Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje sutartis2010 05 28
14.Lietuvos Respublikos ir Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) susitarimas dėl valstybės bendradarbiavimo2011 12 23

ŽINYBINIAI BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

Nr.

Susitarimo pavadinimas

Pasirašymo data

1.Sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Danijos Karalystės aplinkos apsaugos ministerijos dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje ir jos pratęsimai1991 09 04
2.Supratimo protokolas tarp Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos dėl žvejybos santykių1991 12 06
3.Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos, gamtos resursų ir miškininkystės ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje1992 01 24
4.Protokolas dėl bendradarbiavimo aplinkos srityje tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Suomijos Respublikos aplinkos ministerijos1992 02 07
5.Susitarimo memorandumas tarp JAV aplinkos apsaugos agentūros 5 Regiono ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento1992 11 18
6.Bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Vokietijos Federacinės Respublikos Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir reaktorių saugos ministerijos1993 04 16
7.Bendradarbiavimo memorandumas aplinkos apsaugos srityje tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos ir Austrijos Respublikos Federalinės aplinkos, jaunimo ir šeimos ministerijos1994 10 18
8.Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos ir Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje1995 04 14
9.Supratimo memorandumas tarp Estijos aplinkos ministerijos, Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ir Šiaurės aplinkos finansų korporacijos dėl bendradarbiavimo įsteigiant žaliųjų akcijų schemą dėl aplinkos investicijų Baltijos šalyse1995 10 25
10.Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos ir Slovakijos Respublikos aplinkos ministerijos sutartis aplinkos apsaugos bendradarbiavimo srityje1996 06 26
11.Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lenkijos Respublikos būstų ir miestų plėtros valdybos susitarimas1997 09 11
12.Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Suomijos aplinkos ministerijos protokolas dėl bendradarbiavimo teritorijų planavimo, būsto ir statybos srityje1997 11 04
13.Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Estijos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo statybos, subalansuoto erdvinio planavimo ir būsto srityje1997 11 21
14.Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Nyderlandų būsto, erdvinio planavimo ir aplinkos ministerijos ketinimų protokolas1998 02 19
15.Bendradarbiavimo ir techninės pagalbos sutartis tarp Danijos Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos branduolinės saugos, radiacinės apsaugos, pasiruošimo branduolinėms avarijoms ir reagavimo į jas srityje1998 03 12
16.Susitarimas dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Danijos būsto ir statybos reikalų ministerijos1999 05 12
17.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Baltarusijos Respublikos miškų ūkio ministerijos bendradarbiavimo miškų ūkio srityje susitarimas2000 03 30
18.Supratimo memorandumas tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Nyderlandų būsto, erdvinio planavimo ir aplinkos ministerijos2000 05 29
19.Techninis protokolas tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Estijos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos dėl bendradarbiavimo praktinių aspektų (BEF 3)2000 08 31
20.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Baltarusijos Respublikos architektūros ir statybos ministerijos bendradarbiavimo susitarimas2000 10 05
21.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Suomijos aplinkos ministerijos supratimo memorandumas (dėl klimato kaitos)2001 03 19
22.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Kazachstano Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje2001 04 04
23.Susitarimas dėl gamtos apsaugos valdymo tarpvalstybiniame kontekste tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos2001 05 24
24.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos techninis protokolas dėl apsikeitimo informacija netikėtų ekologinių nelaimių atvejais2001 05 24
25.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos aplinkos ministerijos bendradarbiavimo valdant tarptautinių upių baseinų rajonus techninis protokolas2003 10 24
26.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Latvijos Respublikos aplinkos ministerijos, Estijos Respublikos aplinkos ministerijos techninis protokolas2003 05 08
27.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Prancūzijos Respublikos ekologijos ir darnaus vystymosi ministro susitarimas dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi srityje2005 10 18
28.Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos agentūros ir Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūros prie Latvijos Respublikos aplinkos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo monitoringo ir keitimosi duomenimis apie tarpvalstybinių paviršinių vandens telkinių būklę srityje2006 10 04
29.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Baltarusijos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos techninis protokolas dėl bendradarbiavimo monitoringo ir keitimosi duomenimis apie tarpvalstybinių paviršinių vandens telkinių būklę srityje2008 04 10
30.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Tiuringijos žemės ūkio, miškų, aplinkos ir gamtos apsaugos ministerijos bendrasis ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo miškų ir gamtos apsaugos srityse2010 09 15
31.Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos ir Respublikinės įmones "Baltarusijos mokslo tiriamasis geologijos žvalgybinis institutas" bendradarbiavimo susitarimas2012 01 27
32.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Gruzijos aplinkos apsaugos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje2012 09 07
33. Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Rusijos Federacijos gamtos išteklių ir ekologijos ministerijos Federalinės hidrometeorologijos ir aplinkos monitoringo tarnybos Federalinės valstybinės biudžetinės įstaigos „Kaliningrado hidrometeorologijos ir aplinkos monitoringo centras“ sutartis dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių paviršinių vandens telkinių būklės monitoringo ir keitimosi duomenimis srityje2012 10 23
34.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos federalinės aplinkos, gamtos apsaugos, statybų ir reaktorių saugos ministerijos susitarimas dėl bendrų inovacinių aplinkos apsaugos projektų vykdymo Lietuvos Respublikoje2016 06 22
35.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Moldovos Respublikos aplinkos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo aplinkos srityje2016 09 15
36.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Ukrainos ekologijos ir gamtinių išteklių ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje2016 12 12

Atnaujinimo data: 2023-10-03