>

Ekosisteminės paslaugos

Ekosisteminės paslaugos – nauda, kurią gauname iš gamtos

Net 98 proc. Lietuvos gyventojų sutinka, jog gamta ir biologinė įvairovė yra visuomenės sveikatos ir gerovės pagrindas. Švarus oras, grynas vanduo, maisto produktai, potvynių, kenkėjų ir ligų, klimato reguliacija, žemės ūkio kultūrų apdulkinimas, estetinis pasigerėjimas, rekreacija – visa tai ir daugiau yra nauda, kurią gauname iš gamtos ir be kurios neišgyventume

Šio ryšio tarp žmonių gerovės ir gamtos teikinių išryškinimui mokslininkai ir aplinkosaugininkai naudoja ekosisteminių paslaugų (angl. ecosystem services) – ekosistemų atliekamų funkcijų, tiesiogiai naudingų žmogui – sąvoką.

Deja, dažnai šios ekosistemų teikiamos paslaugos visuomenės yra laikomos neišsenkančiomis ir nemokamomis (ypač tos, kurios neturi rinkos vertės), nėra pakankamai žinomos ir pripažįstamos bei tinkamai vertinamos. Žmogaus veikla daro didelį ir dažniausiai neigiamą poveikį biologinei įvairovei, ekosistemoms ir jų funkcijoms, taip pat ir ekosisteminėms paslaugoms.

Siekiant šį poveikį sumažinti yra labai svarbu vertinti ekosistemų būklę, jų gebėjimą teikti paslaugas ir tų paslaugų kokybę bei integruoti šį vertinimą į sprendimų priėmimą. Tai ne tik leis geriau ir visapusiškai saugoti mūsų gamtą, bet ir padės užtikrinti dabartinių bei ateities kartų socialinę ir ekonominę gerovę.

**NAUJIENOS**

Atnaujinimo data: 2023-11-14