Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašas (dalinis) (galioja nuo 2023-03-10) 

Pagrindimas     Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės     Skaičiuoklė

 

Senesnės versijos:

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašas (dalinis) (galiojo 2022-06-28–2023-03-09) 

Pagrindimas     Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės     Skaičiuoklė

 

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašo projektas  (derintas 2022-05-27–2022-06-10) 

Aprašo projektas        Pagrindimas        Skaičiuoklė

Atnaujinimo data: 2024-03-01