PažymosAplinkos ministerijos atsakymai
2024-04-25 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2024/1-291 DĖL X, Y SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ2024-05-07 Reg. Nr. D8(E)-2275

2023-06-15 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2023/1-436  DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ

 
2023-06-13 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/1-262 SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA ATLIKTO TYRIMO DĖL UŽSTATYTOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS (PARDAVIMO) PAŽYMA 
2022-09-30 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2022/1-1132 DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ 
2022-09-27 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2022/1-1109 DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ 
2022-08-19 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2022/1-304 DĖL INICIATYVIŲ PILIEČIŲ GRUPĖS SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ 
2022-08-18 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2022/1-82 DĖL DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS „X“ SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVĄ KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRITYSE, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĘ  
2022-06-17 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/1-1182 DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJĄ, NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ, VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2022-04-21 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2022/2-31 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2022-04-07 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/1-1324 DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VALSTYBINĘ MIŠKŲ TARNYBĄ 
2022-03-31 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/1-1439  DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „X“ SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
2022-02-24 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/2-1257 Dėl x skundo prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją 
2022-02-15 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2022/1-108 Dėl X skundo prieš Lietuvos Respublikos Aplinkos ministeriją 
2022-01-25 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/2-923 Dėl X skundo prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją 
2022-01-19 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/1-870 Dėl X advokatų profesinės bendrijos skundo Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
2021-11-30 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/1-209 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "X" skundo prieš Aplinkos apsaugos agentūrą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją 
2021-11-11 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/1-1000 Dėl X skundo prieš Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos2021-12-07 Reg. Nr. (65)-D8(E)-7640
2021-10-14 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/2-836 DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVĄ ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ APSKRITYSE 
2021-09-30 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/1-482 Dėl X skundo prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie žemės ūkio ministerijos 
2021-09-02 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/2-763 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2021-06-17 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2021/2-446 DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2021-06-08 Seimos kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/1-730 DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ, NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS IR VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
2021-05-03 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/2-991 DĖL X, Y IR KITŲ <...> IR <...> NAMŲ, KLAIPĖDOJE, BUTŲ SAVININKŲ SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2021-04-29 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/1-43 DĖL X SKUNDO PRIEŠ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS, VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IR PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2021-04-29 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/2-1344 DĖL UAB „X“ SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2021-04-22 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/2-1534 DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2021-03-31 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/1-1375 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
2021-03-25 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/2-727 DĖL X SKUNDO PRIEŠ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ 
2021-03-09 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/1-356 DĖL X IR Y SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ, VALSTYBINĘ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBĄ IR APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
2020-10-29 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/2- 1000 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2020-07-10 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/1-739 DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ 
2020-07-03 Seimo kontrolieriaus pažyma 4D-2019/1-1552 DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ IR KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2020-04-16 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2020/1-44 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
2020-03-26 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/2-1422 DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 
2020-03-19 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-1427 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS 
2019-12-12 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-1139 DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ 
2019-12-09 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-953 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MIŠKŲ TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS 
2019-12-05 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-555 DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
2019-11-29 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/2-178 Dėl skundo prieš kėdainių rajono savivaldybės administraciją 

 

Atnaujinimo data: 2024-05-16